Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Naboområdene Bryn og Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har byens beste tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei. Nå er hele Bryn-Helsfyr-området under utvikling til en enda mer levende, bærekraftig del av Oslo og Hovinbyen – der du kan jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye, topp moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser, rekreasjonsområder og aktivitetstilbud.

Les mer om Bryn-Helsfyr

Nyheter

Profiler

Bryn-Helsfyr