Visjonært samarbeid på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Visjonært samarbeid på Bryn-Helsfyr

27. juni 2001

Med fem minutters bilvei fra Oslo Sentrum, avganger med buss, T-bane eller tog hvert minutt, tilbud som hotell, kjøpesenter og sports-/kulturarena samt konkurransedyktige kvadratmeterpriser, har Bryn-Helsfyr mange sterke kort på hånden som lokasjon for næringseiendom og forretningsvirksomhet.

Inviterer flere

Solide eierinteresser i området mener disse forholdene, kombinert med et helhetlig tilbud av attraktive kontorlokaler og plassering på riktig side av bykjernen i forhold til Gardermoen, utgjør en solid plattform for forbedring, videreutvikling og vekst. I første omgang har NCC Eiendom, BundeBygg, Entra Eiendom, Pecunia Eiendomsselskap, Møller Eiendomspartner, Bryn Eiendom, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling har derfor gått sammen om en felles, langsiktig innsats for utvikling og markedsføring av Bryn-Helsfyr som et av fremtidens sentre for næringseiendom i hovedstaden. Det handler imidlertid ikke om noe eksklusivt, lukket forum. Målet er å få stadig flere næringslivsaktører i området med på fellessatsingen.

– Mer enn lokaler

– For å lykkes innen næringseiendom fremover, må alle eiendomsaktører tenke helhetlig og områdemessig, sier administrerende direktør Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen. Som initiativtaker og felles kontaktpunkt for marked og deltakere i "Bryn-Helsfyr prosjektet", har Sandia tatt konsekvensen av dette. û Det er meget positivt at en rekke sentrale aktører allerede stiller seg bak en felles satsing, og vi er selvsagt åpne for å få med flere i tiden fremover. Dette er utvilsomt en satsing som bør gavne oss alle.

Han mener lokalisering av kontorer er strategiske og kommersielt viktige beslutninger for enhver bedrift og institusjon, og at profesjonelle beslutningstakere ikke bare er ute etter et attraktivt bygg med passende kvadrat- meterpris. – Det handler i økende grad om hele områder, og om parametre som infrastruktur, fleksibilitet og vekstpotensiale, tilgjengelighet, image og opplevelse av helhet og synergi i hele området. Selv om eiendomsaktørene konkurrerer, blir det derfor avgjørende at de ser fordelene og mulighetene ved felles utvikling og markedsføring, sier han.

Fleksibilitet for leietakere

– Bebyggelse, struktur og muligheter i området gir virksomhetene rom for langsiktig planlegging og gradvis ekspansjon i samråd med byggenes eiere og forvaltere. Dette er blant grunnene til at blant annet Compaq, Merkantildata, Næringsakademiet, IT-Akademiet, DNB Investor, Skoleetaten, KRIPOS, Vegdirektoratet og Skattedirektoratet har lagt til grunn et langsiktig perspektiv på sin lokalisering i området, avslutter Lundquist.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. dir. Per Kristian Lundquist
Sandia Megling AS
Telefon: 23 03 95 30
e-post: lundquist@sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email