Vel i havn med utfordrende ombygging | Vel i havn med utfordrende ombygging
Gå tilbake

Vel i havn med utfordrende ombygging

28. august 2006

Intrum Justitia med nye, topp moderne kontorer på Bryn-Helsfyr:

Intrum Justitia har vært leietakere i Nils Hansens vei 2 på Bryn-Helsfyr i hele 23 år. I samarbeid med utleier, Bryn Eiendom, har selskapet nylig gjennomført et storstilt ombyggingsprosjekt i det fullsatte kontorbygget – med full virksomhet i lokalene hele perioden. – En stor utfordring, men resultatet er topp moderne lokaler med alle fasiliteter, som samtidig gir optimal helhet, trivsel og effektivitet for alle de 90 ansatte, sier Anita Ellingsen, HR-ansvarlig i Intrum Justitia og prosjektleder for ombyggingen.

Intrum Justitia er en ledende europeisk gruppe innen håndtering av kundefordringer, både med hensyn til omsetning og bruttoverdien av inkassobeløpene. Konsernet omsetter for ca. SEK 2,8 milliarder og har mer enn 2.900 ansatte i 21 europeiske land.

På tide med oppgradering
Den norske delen av virksomheten har hatt kontorer i Nils Hansens vei 2 på Bryn-Helsfyr siden 1983, da selskapet hadde mellom 60 og 70 ansatte. I løpet av den lange leieperioden hadde arealsituasjonen gradvis utviklet seg så selskapets kontorer var spredd over flere etasjer og på ulike sider av bygget. Samtidig var romfordelingen blitt lite effektiv og standarden preget av tidens tann. – I fjor konkluderte vi med at tiden var inne for å samle arealene og de ansatte for å skape mer helhet og effektivitet, og vi følte samtidig et sterkt behov for mer moderne og representative lokaler, sier Ellingsen.

Intrum Justitia vurderte flere alternative løsninger. En gikk ut på å flytte hele virksomheten til et annet bygg – enten i eller utenfor området. En annen mulighet som ble sondert var å samle alle de ansatte i mer helhetlige og effektive lokaler i det eksisterende bygget, og samtidig tilpasse og oppgradere disse til tilfredsstillende og moderne standard.

Fleksibilitet og samarbeid
– Vi har gjennom 23 år satt stor pris på Bryn-Helsfyrs fordeler som kommunikasjonsknutepunkt med nærhet til både sentrum og Gardermoen – og mange praktiske fasiliteter i nærområdet. Vi har også hatt et utmerket forhold til Bryn Eiendom som utleier i hele perioden. Selskapet har fleksibilitet som et av sine motto, og har gjennom sin store kontorportefølje på Bryn-Helsfyr gode muligheter for å tilfredsstille sine leietakeres behov og ønsker. De viste nok en gang stor imøtekommenhet og fleksibilitet under denne vurderingsfasen, forteller hun.

2255 kvm arealer på to plan
Etter flere sonderingsrunder viste det seg at Bryn Eiendom kunne frigjøre og tilby til sammen 2255 kvm sammenhengende kontorarealer fordelt på 4. og 5. etasje, og at det lot seg gjøre å bygge en åpen trappeløsning for å binde de to etasjenes lokaler sammen. I felleskap fant utleier og leietaker også en gjennomførbar plan for hvordan en omfattende ombygging, tilpasning og flytting kunne skje, uten at Intrum Justitia måtte ut av bygget i perioden.

Beslutning på totalvurdering
Etter den grundige vurderingsfasen ble lokaliseringsbeslutningen fattet sommeren 2005. – Totalvurderingen av faktorer som de frigjorte arealenes potensial, områdets kvaliteter og totalkostnader for de ulike alternativene, gjorde at vi valgte å gå for løsningen med ombygging og oppgradering av de tilbudte lokalene i samme bygg, sier Ellingsen.

Storstilt og utfordrende ombygging
Intrum Justitia planla ombyggingsprosessen nøye i samarbeid med Bryn Eiendom og de involverte håndverksbedriftene og leverandørene. De ansatte var også sterkt involvert fra start, og selskapet trakk også bedriftshelsetjenesten ved Bryn Klinikken inn i prosessen. Dette for å sikre at HMS-forhold som blant annet ergonomi og luftkvalitet ble forsvarlig ivaretatt i de ombygde lokalene. Skisser og tegninger for plan- og romløsninger så vel som interiør ble utarbeidet av Intrum Justitia selv, og inkluderte planlegging ned på minste detaljnivå. – Det er ingen tilfeldigheter ved noen ting her nå, verken romfordeling, teknisk infrastruktur, interiør, fargevalg eller møbelvalg, sier Ellingsen.

Arbeidene ble startet i november 2005. De ble planlagt og gjennomført i fire faser for å gjøre det mulig å bygge om samtidig som egen og andre leietakeres virksomhet i bygget kunne drives mest mulig normalt i hele perioden. Men dette var en stor utfordring fordi de omfattende arbeidene blant annet omfattet fjerning og flytting av en rekke vegger, installasjon av nye anlegg for blant annet ventilasjon og elektrisitet, utskifting av alt gulvbelegg og totaloppussing av alle tak- og veggflater. – Dette var et krevende puslespill, og vi setter stor pris på den tålmodighet alle i bygget viste mens arbeidene pågikk, sier hun.

I tolvte time
De nye lokalene var planlagt ferdigstilt i løpet av mars i år, og måtte være klare absolutt senest 21. mars i forbindelse med et styremøte dagen etter. – Til tross for en strømlinjeformet planleggings- og byggeprosess, og dyktige og effektive håndverkere, gjorde de mange utfordringene at det ble et kappløp med tiden mot slutten. Så sent som dagen før var det umulig å forestille seg at lokalene skulle være klare til bruk i nær fremtid, med materialer, verktøy, malingspann og håndverkere overalt. Men vi klarte det med et nødskrik, og den 22. mars kunne vi alle glede oss over å ta i bruk 2255 kvm med nye, sammenhengende kontorlokaler over to etasjer, forteller Ellingsen.

Åpent, lyst og helhetlig
Lokalene fordeler seg på 1624 kvm i fjerde og 631 kvm i femte etasje. Trappen som binder etasjene sammen er bred og med sprinkler for å styrke følelsen av helhet og åpenhet. Det samme gjør gjennomgående bruk av lyse, nøytrale farger på alle vegg- og takflater. Sammen med møbel-, tekstil- og materialvalg gir dette også et representativt inntrykk som er både moderne og tidløst på samme tid. Lokalene fordeler seg på en stor og innbydende resepsjon, store arealer med åpent kontorlandskap, store og små møte- og hvilerom og enkelte avlukkede kontorer. Innredningen er plassert med tanke på fleksibilitet, så eventuelle fremtidige omrokkeringer eller personalutvidelser kan håndteres meget enkelt.

– Vi er strålende fornøyd med våre nye lokaler, og er nå glade for den løsningen vi valgte. Det er en stor fordel å ha samlet alle de ansatte i samme lokale, og kontorene er både trivelige, sunne og representative. Samtidig er vi glade for at vi fortsatt er lokalisert på Bryn-Helsfyr, et område med en fin kombinasjon av tilgjengelighet og nærhet til mange praktiske fasiliteter, avslutter Ellingsen.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Intrum Justitia
HR-ansvarlig Anita Ellingsen
Telefon: 23 17 10 02
E-post: a.ellingsen@no.intrum.com
Web: http://www.intrum.no

Bryn Eiendom
Elin Nygaard
Telefon: 23 37 98 00
E-post: elin.nygaard@bryneiendom.no
Web: http://www.bryneiendom.no

Mer om Bryn-Helsfyr på: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email