– Universell utforming ruler! | – Universell utforming ruler!
Gå tilbake

– Universell utforming ruler!

14. november 2011

Det hevder KANDAI universell interiørdesign i Grenseveien 86 på Bryn-Helsfyr. Et byrå som hjelper deg med konseptutvikling, merkevarebygging, visuelt uttrykk, HMS, fargesetting, møblerings- og belysningsplaner.

– Vi har en agenda, og det er å få deg til å ta i bruk det beste fremtidige konkurransefortrinn som finnes, nemlig universell utforming, sier Kjersti Strøm i KANDAI.

Universell utforming beskrives som en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav. Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke for alle.

Men hvorfor er det så viktig? – Det sikrer likestilling, likeverd, like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse, hindrer diskriminering, bygger ned barrierer og unngår å skape nye barrierer. Essensen er at de fysiske omgivelsene skal kunne brukes av alle, noe som betraktes som en menneskerettighet, sier Strøm.

Hun mener at det fremmer like muligheter for alle til å delta på lik linje og dermed også bidrar til å utvide et selskaps kundekrets, rekruttering av god arbeidskraft og fysisk godt arbeidsmiljø. Kort og godt mener hun at gode, tilgjengelige lokaler gjør en virksomhet attraktiv i markedet. Næringsdrivende opplever opptil 40 % tap av gjenbesøk som et resultat av manglende tilgjengelighet, ifølge undersøkelse gjort av Norsk Design.

– Enkelte hevder høylydt dette er enda et sett med pålegg å forholde seg til eller et fordyrende element, sier Strøm. Hun er sterkt uenig i dette, og støtter seg til store undersøkelser. – Ifølge Kommunal og Regionaldepartementets Magnhild Meltveit Kleppa har regjeringen som mål at de ulike sektorene skal være universelt utformet innen 2025. Dette er tiltak som koster lite (anslått til ca 1 % ved nybygg) og kan forebygge mange ulykker.

Så hva betyr et inkluderende samfunn?
– Gjør det fordi dine kunder trenger det – ikke fordi du må
KANDAI forteller om samfunnstrender som er i endring. Om en befolkning som eldes, folk som står og vil stå lenger i arbeid, om at god design er etterspurt og at stadig flere overlever med større skader.

– Vi ser at enkle ting som at behovet for lys, – og riktig lys, øker med alderen, sier Strøm – Uhell hvor kunder snubler eller faller og skader seg i bygninger er ofte relatert til gal lyssetting. God og riktig belysning er viktig. Hun viser til en undersøkelse foretatt av Synovate, som skal vise at hele 685 000 personer hatt uhell i trapper eller kanter det siste året. – Årlig rammes ca 160.000 i uhell med glassflater, sier Strøm.

Mange positive konsekvenser
Hun forteller om hotellgjester som gleder seg over gode bad uten frykt for å skli og skade seg. Om kunder som rekker opp og frem til disken og oppnår god kontakt med kundemottaker. Enten det er et barn, en kortvokst eller høystrakt eller en rullestolbruker. Der kunder med krykker eller barnevogn kommer enkelt inn i butikken uten å tenke over det, fordi det ikke lenger er et problem. – Trinnfri adkomst og automatisk døråpner skaper hverdagsglede, mener Strøm. – For ikke å snakke om hvordan det er å prøve klær på barnet når butikkens prøverom er stort nok, for både de voksne og barnet.

Dette er, ifølge Strøm, bare noen av mange gode hverdagseksempler på situasjoner der universell utforming kan spille en viktig rolle – og få kunden til å foretrekke deg ved noe så enkelt som god tilgjengelighet. – Det viser seg at kunden velger vekk dårlige løsninger. Og foretrekker produkter og leverandører eller tjenester som tar kunden på alvor med universelle løsninger. Mer enn noen gang vil universell utforming bli et sterkt konkurransefortrinn, hevder Strøm.

En bidragsyter til det gode liv
KANDAI hevder å ha en ny måte å tenke på.  Og løsninger litt utenom det vanlige. – Løsningene er bra – for alle. For oss henger funksjon og estetikk nøye sammen, sier Strøm.

KANDAI ble startet i 2010 av interiørdesignere som spesialiserer seg på universell utforming. Byrået lager løsninger for private og offentlige virksomheter, såvel som for privatpersoner, og har blant annet eiendomsselskapet Argentum og Auris som kunder.

Selskapets mantra er å lage god design som skaffer flere og mer fornøyde kunder, mersalg og gjensalg for alle som tar imot kunder i egne lokaler, som for eksempel kaféer, hoteller og butikker.

– Den gode designen slipper flere til i arbeidslivet. KANDAI lager gode, funksjonelle og estetiske arbeidsplasser, som samtidig gjør arbeidsgiver eller utleier mer attraktiv på markedet, sier Strøm. – Må et handicap-WC se ut som de er fra en institusjon, nitriste, hvite og kalde? Svaret er selvfølgelig NEI. Et tiltalende interiør lar seg fint kombinere med god funksjonalitet. Interiøret skal være tilgjengelig, også for de som har en kortvarig skade som et brukket ben, er gravide eller er funksjonshemmet for resten av livet.  Løsningene skal bidra til å gi alle en bedre hverdag, og sånn sett er vi rett og slett en bidragsyter til ”Det gode liv”, avslutter Strøm.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
_MG_2093 _MG_2093 KANDAI-damene_2011[1] KANDAI-damene_2011[1]