SWARCO leverer fritekstskilt til E18
Gå tilbake

SWARCO leverer fritekstskilt til E18

21. desember 2012

SWARCO, med norgeskontor i Brynsveien 12 på Bryn-Helsfyr leverer fritekstskilt for utplassering på utvalgte steder i midtre og søndre Vestfold.

Dette er ifølge en melding et ledd i Statens vegvesens visjon om å sikre et sikkert, miljøriktig og effektivt transportsystem i området.

Ved hjelp av de dynamiske skiltene sikres direkte informasjon til trafikantene på E18. Skiltene er utviklet av SWARCO, som er verdensledende innen LED-teknologi, og oppfyller kravet om å være i henhold til gjeldende europeiske og norske standarder.

«En del av Statens vegvesens visjon er å være på vei for et bedre samfunn og de ønsker i tråd med dette å knytte til seg leverandører med et forpliktende engasjement for miljøet. En viktig del av SWARCOs forretningsidé er å forbedre trafikksikkerheten og trafikkflyten ved å tilby miljøvennlige trafikkløsninger av høy kvalitet, og vi er således glade for at SVV valgte oss som leverandør», skriver selskapet i meldingen.

Kontrakten ses på som en rammeavtale med mulighet for å dekke behovet på andre strekninger i Region Sør.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Fasade2_liten Fasade2_liten IMG_7940 IMG_7940