Storstilt rehabilitering i Grenseveien
Gå tilbake

Storstilt rehabilitering i Grenseveien

3. mai 2005

Satser tungt på Bryn-Helsfyr:
To store rehabiliteringsprosjekter i Grenseveien på Bryn-Helsfyr signaliserer en klokketro på området som et stadig mer attraktivt næringssenter i Oslo.
Entra Eiendom er godt i gang med en storstilt rehabilitering av sitt næringsbygg i Grenseveien 92, samtidig som Gasmann Eiendom snart igangsetter kraftig modernisering og utvidelse av sin naboeiendom i Grenseveien 86. Samlet innebærer de to prosjektene investeringer på mellom 255 og 275 millioner kroner.

Grenseveien 92
Entras rehabiliteringsprosjekt omfatter betydelig eksteriør- og interiørmessig fornyelse av Grenseveien 92, et sentralt beliggende 11 etasjers signalbygg oppført i 1965. Eiendommen skal påføres to nye etasjer på toppen og vil da romme ca 13000 kvm kontorarealer for fleksibel tilpasning og innredning i samråd med leietakere. Bygget skal etter planen være ferdigstilt i løpet av januar neste år.

– Vi foretar utvidelse og påbygg i toppetasjene, som også får et klarere, mer presist og artikulert fasadeuttrykk, sier prosjektansvarlig Eirik Strand i Entra Eiendom AS. – Sokkelbyggets 1. og 2. etasje får ny bekledning og endret fasadeuttrykk tilpasset dette, samtidig som innearealene generelt gjøres mer åpne, innbydende og fleksible for leietakere.

Entra, som også eier en rekke andre næringsbygg i området, investerer mellom 125 og 135 millioner kroner i rehabiliteringen av Grenseveien 92, og signaliserer med dette en sterk og langsiktig tro på området.

– Utviklingen på Bryn-Helsfyr har vært positiv i et generelt meget vanskelig marked de siste årene, fortsetter Strand. – Det er tydelig at stadig flere er blitt oppmerksom på områdets kombinasjon av tilgjengelighet, kommunikasjon, nærhet til Oslo Sentrum og samlet fasilitetstilbud. Grenseveien 92 vil bli et topp moderne kontorbygg midt i dette knutepunktet, og vi har sterk tro på at investeringen vil bære gode frukter på litt sikt.

Grenseveien 86
Gasmann Eiendom har nå besluttet å igangsette første fase av et stort rehabiliterings- og påbygnings- prosjekt i Grenseveien 86 i løpet av våren. I første omgang skal bygget totalrehabiliteres med nye, tidsriktige fasader og innearealer samtidig som det etableres nytt garasjeanlegg under eksisterende gårdsplass. I neste fase skal næringsbygget utvides fra eksisterende ca 9000 kvm til ca 13500 kvm kontorlokaler.

Planlagt ferdigstillelse er høsten 2006, men prosjektet vil gjennomføres i tre trinn, der tilkomsten av leietakere vil avgjøre takt og endelig ferdigstillelsesdato. Totalt budsjetterer Gasmann Eiendom med en investering på mellom 130 og 140 millioner kroner i dette prosjektet, og heller ikke de er bekymret for lønnsomheten i prosjektet.

– Som en langsiktig besitter på Bryn-Helsfyr vet vi at området er attraktivt, og våre kontorer i nabobygget Grenseveien 88 er fullt utleid, sier Sverre Brott i Gasmann Eiendom. – Det ferdige bygget i nr 86 vil tilby topp moderne og fleksible kontorarealer i et område vi mener vil få stadig sterkere posisjon som sentrum for næringsvirksomhet i årene fremover.

Bryn-Helsfyr-prosjektet
Både Entra Eiendom og Gasmann Eiendom er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om områdeutvikling og markedsføring mellom sentrale eiendomsaktører på Bryn-Helsfyr.

Deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet består for tiden av 13 sentrale eiendomsaktører, som til sammen eier eller forvalter ca 325.000 kvm på Bryn-Helsfyr. Dette tilsvarer over 70 prosent av kontorlokalene i området.

Foruten Entra Eiendom og Gasmann Eiendom er HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Bryn Eiendom, Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Marius Management, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner, Brødrene Jensen, NAF, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling deltakere i prosjektet.

– Disse store prosjektene føyer seg inn i rekken av viktige begivenheter som bekrefter at interessen for området og prosjektet utvikler seg i ønsket retning, sier administrerende direktør Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er initiativtaker og koordinator i ”Bryn-Helsfyr-prosjektet”.

Bilder:

– Grenseveien 92
– Grenseveien 86
– Prosjektansvarlig Eirik Strand i Entra Eiendom AS
– Sverre Brott i Gasmann Eiendom

For mer informasjon, vennligst kontakt

Sverre Brott
Gasmann Eiendom
Telefon: 22 64 56 85
E-post: gasm@online.no

Mona Jacobsen
Entra Eiendom
Telefon 21 60 51 00
E-post: mona.jacobsen@entraeiendom.no

Per Kristian Lundquist
Sandia Gruppen
Telefon: 23 03 95 20
E-post: lundquist@sandia.no

Web: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email