Storkontrakt til Caverion | Storkontrakt til Caverion
Gå tilbake

Storkontrakt til Caverion

14. september 2015

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Caverion Norge om elkraftarbeid til en verdi av 325 millioner kroner.

Prosjektet Farriseidet – Porsgrunn omfatter bygging av 22,5 km dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t. Dette vil ikke bare gi redusert reisetid, men utbedringene vil føre til færre forsinkelser, bedre kapasitet og økt stabilitet for de reisende.

Kontrakten er en av de største noensinne for Caverion Norge, som har hovedkontor i Ole Deviks vei 10 på Bryn-Helsfyr. Prosjektet skal leveres i samarbeid med prosjektavdelingen i Oslo og industriavdelingen i Bergen som har 30 års erfaring på høyspent.

– Dette er et kompleks prosjekt som krever høy kompetanse på mange forskjellige fagområder. Vi har god erfaring fra lignende installasjoner tidligere. F.eks. vil høyspentdelen levers av våre medarbeidere i Bergen som har drevet med dette siden 80-tallet, sier Knut Gaaserud, administrerende direktør hos Caverion Norge.

Arbeidene inkluderer bl.a. belysing, installasjon av nødbelysning, brannventilasjon, anlegg for styring kontroll og overvåking, samt andre installasjoner i de syv tunnelene på strekningen. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse høsten 2018, og de jernbanetekniske arbeidene skal etter planen starte ved årsskiftet.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder Anne Mette Storvik/Jernbaneverket)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email