Sterk vekst og høy ordrereserve i AF Gruppen | Sterk vekst og høy ordrereserve i AF Gruppen
Gå tilbake

Sterk vekst og høy ordrereserve i AF Gruppen

11. november 2011

AF Gruppen (AFG), som har hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, har økt aktiviteten i 3. kvartal og etter kvartalets slutt kjøpt aksjemajoriteten i Strøm Gundersen konsernet og Rogaland Entreprenør. Ordrereserven er høy og den finansielle posisjonen er sterk.

Ifølge en pressemelding hadde AF Gruppen i 3. kvartal 2011 inntekter på MNOK 1 718 (1 399) og et resultat før skatt på MNOK 64 (81). Dette tilsvarer en resultatmargin på 3,7 % (5,8 %). Hittil i år 2011 var inntektene på MNOK 4 885 (4 278) og resultat før skatt på MNOK 206 (254).

AF Gruppen hadde pr. 30.09.11 netto rentebærende fordringer på 567 (199). Ordrereserven pr. 30.09.11 var på MNOK 8 719 (6 327).

H-verdi i 3. kvartal var 1,9 og sykefraværet var 3,5 %. For den norske delen av virksomheten var H-verdien 2,2 og sykefraværet 3,4 %. Akkumulert for 2011 er H-verdien 2,0 og sykefraværet 3,5 %.

Avtalen om kjøp av aksjemajoriteten i Strøm Gundersen konsernet ble gjennomført 2. november 2011. Strøm Gundersen konsernet har en omsetning på MNOK 1.200 og har over tid levert gode resultater. Virksomheten er lokalisert på Østlandet med hovedsete i Drammen.

– AF Gruppens medarbeidere har over tid vist at de er presterer på høyt nivå. Driften i kvartalet er robust og god, selv om kontrakter inngått under finanskrisen trekker ned helhetsbildet noe. Vi forventer at virkningene avtar og at spesielt byggvirksomheten vil ha økende marginer.  Generelt opplever vi økende etterspørsel etter AF’s tjenester både på land og ikke minst offshore, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i meldingen.

– Lønnsom vekst er en kjerneverdi i AF Gruppen, fortsetter han. – Det siste året har vekst i byggvirksomheten vært i fokus, både organisk og gjennom oppkjøp. Det er derfor gledelig at vi nå har lykkes med etablering i vekstmarkedene Agder og Rogaland. Kjøpet av aksjemajoriteten i Strøm Gundersen konsernet er årets største tilvekst. Dette er et selskap som over tid har vist svært gode resultater. Vi ser fram til å lære av hverandre, dele kunnskap, kompetanse og ledelseskapasitet slik at selskapene fortsetter den fine utviklingen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
2_Paal_Egil_Ronn 2_Paal_Egil_Ronn IMG_5144 IMG_5144