Sluker 5500 kvm kontorer i landemerke på Bryn-Helsfyr | Sluker 5500 kvm kontorer i landemerke på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Sluker 5500 kvm kontorer i landemerke på Bryn-Helsfyr

18. januar 2007

Nærmer seg fullt i Grenseveien 92 på Bryn-Helsfyr:

Høyoppløselige bilder på www.jpr.no – under ”Presse”

Commaxx, Network Norway og Skattedirektoratet har nylig tegnet leieavtaler på til sammen ca 5500 kvm kontorer i Entra Eiendoms landemerke, Grenseveien 92, på Bryn-Helsfyr. Samtidig har Nexans utvidet sine arealer i bygget. Av totalt 12 etasjer er kun halvannen etasje ledig. – Vi er svært fornøyd med den leietakermassen vi nå har på plass, og har flere interessenter på de resterende arealene, sier Kari Kristensen, eiendomssjef i Entra Eiendom.

Commaxx står for den sist inngåtte avtalen, som foruten leie av ca 2050 kvadratmeter kontorer i andre etasje, omfatter ca 1500 kvm til et kurssenter i byggets underetasje. Selskapet, som flytter fra Økern til Bryn-Helsfyr i juni i år, har ekspertise innen løsninger for tilgang, virtualisering og administrasjon av infrastruktur.

Også Network Norway og Skattedirektoratet har nylig inngått leieavtaler i bygget, der de får selskap av eksisterende leietakere som Lexmark, DiaGenic og Yara Industrier.

Grenseveien 92, som er sentralt plassert på Bryn-Helsfyr rett øst for Oslo sentrum, har nylig gjennomgått en omfattende rehabilitering og modernisering. Bygget, som er blitt et landemerke på Bryn-Helsfyr, har fått et nytt og tidsriktig fasadeuttrykk og rommer totalt 14700 kvm topp moderne kontorlokaler fordelt på 12 etasjer.

– Interessen i markedet er fremdeles høy og vi regner med at bygget er fullsatt i løpet av kort tid. Flere variabler bidrar til den store interessen, men det er tydelig at den høye standarden i bygget, sammen med nærheten til sentrum og tilgjengeligheten via vei og offentlig kommunikasjon, appellerer sterkt til både små og store virksomheter, sier Kristensen.

Om Bryn-Helsfyr-prosjektet:
Entra Eiendom er en av deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring og identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Andre deltakere er Bryn Eiendom, SAAS Eiendom, Jotne Eiendom, Gasmann Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen og Sigellen.

Bryn-Helsfyr-prosjektets deltakere eier eller forvalter til sammen ca 80 prosent av næringslokalene i området. Prosjektet har pågått siden 2001, og har siden dette drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging av området.

For ytterligere informasjon:

Mer om Bryn-Helsfyr på: www.bryn-helsfyr.no

Entra Eiendom (om eiendommen osv)
Kari Kristensen
Telefon: 905 35 900
E-post: kkr@entraeiendom.no
Web: http://www.entraeiendom.no

Sandia Gruppen (om Bryn-Helsfyr-prosjektet)
Per Kristian Lundquist
Telefon: 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no
Web: http://www.sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email