Skaper mobile arbeidsplasser – med byens beste mobilitet
Gå tilbake

Skaper mobile arbeidsplasser – med byens beste mobilitet

19. september 2019

Stadig flere velger Bryn-Helsfyr når de skal samle virksomheten på ett sted. Det børsnoterte teknologiselskapet Techstep stortrives og har de beste rammer for videre vekst og kulturbygging etter samlokaliseringen i Brynsalléen 4. 

Selskapet etablerte hovedkontor og samlet store deler av virksomheten i Norge i de nye lokalene på ca 2.000 kvm i juni.

Les også om 4Service, som har samlet ansatte fra tre steder i nytt hovedkontor i det samme bygget. 

Økende behov for samlokalisering

Techstep har som ambisjon å skape mer digitale og mobile arbeidsplasser ved hjelp av kompetente mennesker og effektive, brukervennlige løsninger.

Det har selskapet lyktes godt med. Det børsnoterte selskapet har ekspandert betydelig de siste årene, og har nå rundt 220 ansatte i Norge og Sverige, og betjener ca 6.600 kunder og 660.000 sluttbrukere på tvers av ulike næringer i privat og offentlig sektor.

En del av veksten kan tilskrives de senere års oppkjøp av ulike IT- og telekomvirksomheter, og behovet for samlokalisering har vært økende.

Leverer mobilitet med byens beste mobilitet

– Vi var tidligere spredt på flere steder, og samlokaliseringen er viktig for vår videre vekst og kulturbygging. Valget falt på Brynsveien 4 – et attraktivt bygg i et spennende område preget av svært god mobilitet og tilgjengelighet via alle former for grønn transport, sier Ellen Skaarnæs (bildet), Head of HR.

«Making work mobile»

Techstep hjelper sine kunder med å høste fordelene av mobilteknologi. Som leverandør av hardware, software og tjenester bidrar selskapet til økt produktivitet og en bedre arbeidshverdag for mer enn 660.000 ansatte i 6.600 organisasjoner i Norden.

– Samlokaliseringen er et viktig steg i vår kulturbygging. Vi ønsker å være en god møteplass for kunder og partnere – og en spennende og attraktiv arbeidsplass for våre ansatte. «One Techstep» kalte vi reisen frem til de fleste av oss endelig var samlet under ett tak i Brynsalléen 4. Nå bygger vi videre sammen på en felles kultur, og de nye, moderne lokalene gjenspeiler virksomheten og denne kulturen, sier Skaarnæs.

Lokalene er aktivitetsbasert for å legge til rette for god samhandling, men samtidig ivareta muligheten til å jobbe fokusert uten forstyrrelser. Det er blant annet bygd inn små møteromsplasser, prosjektsoner og multirom.

– I planleggingen av de nye lokalene har vi også hatt med oss mottoet til Techstep; «making work mobile», forteller Skaarnæs. – Vi har face id for å komme inn i de nye lokalene, og våre ansatte kan jobbe der det passer dem best – om det er ved et skrivebord eller i godstolen i sosialsonen.

Foto: Techstep

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Techstep interiør BA4 Techstep interiør BA4 Techstep interiør 2 BA4 Techstep interiør 2 BA4 Brynsalleen 4 Kaffebar (2). Foto Bryn-Helsfyr-samarbeidet Brynsalleen 4 Kaffebar (2). Foto Bryn-Helsfyr-samarbeidet Techstep Ellen Skaarnaes BA4 Techstep Ellen Skaarnaes BA4