Sjefen skeptisk til ansattes Facebook-bruk | Sjefen skeptisk til ansattes Facebook-bruk
Gå tilbake

Sjefen skeptisk til ansattes Facebook-bruk

7. november 2012

En ny undersøkelse fra Datametrix, med hovedkontor i Grenseveien 95 på Bryn-Helsfyr, viser at flere enn en av tre norske ledere mener ansattes tilgang til Facebook er en trussel mot bedriftens IT- sikkerhet.

Ifølge en pressemelding fra selskapet utsettes Facebook for stadige hyppigere angrep fra datakriminelle og ukritisk bruk kan utgjøre en risiko:

En sikkerhetstrussel, mener 4 av 10 ledere
Tallene fremkommer i en undersøkelse Datametrix har fått gjennomført blant 356 norske kommuner og private bedrifter. Respondentene er IT- sjefer og rådmenn i 100 kommuner og IT-sjefer og ledere i 256 private bedrifter med over 50 ansatte.

Det er ledere i privat sektor som er mest skeptisk, her mener hele 38 prosent av bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter utgjør en trussel mot IT-sikkerheten. 29 prosent av kommunale ledere mener det samme.

– Reell trussel
– Datasikkerheten blir aldri bedre enn den enkelte medarbeiders holdning til datasikkerhet, og bedriftene er helt avhengig av at de ansatte er klar over hvilken risiko sosiale medier utgjør. Vi har den siste tiden sett at Facebook er utsatt for ulike virus, og det mest vanlige er at man lures til å trykke på en virusinfisert lenke. Bakmennene utnytter ofte aktuelle hendelser for å få folk til å klikke, noe vi opplevde både i forbindelse med Utøya og Gaddafis død, sier produktsjef sikkerhet Dag Sørlie i Datametrix, i meldingen.

Facebook har i følge selskapet 1 milliard aktive brukere hver måned og tiltrekker seg stadig flere aktører med tvilsomme hensikter. Tjenesten utsettes for stadig hyppigere angrep, og ubetenksomme brukere kan fort få sin PC eller nettbrett infisert av malware.

Blir man infisert av malware kan maskinen bli tappet for store mengder informasjon på kort tid, og får malwaren innpass til bedriftens nettverk eller administrasjonstilgang, kan konsekvensene bli store.

– Vi har et tillitsforhold til våre venner og bekjente på Facebook, og det gjør at terskelen for å trykke på en lenke er lav. Fremstår lenken både litt interessant og rar, så er det tryggest å ikke trykke. Det kommer ikke til å bli færre slike angrep, så det er helt nødvendig at folk blir mer bevisst på truslene som finnes i sosiale medier, sier Sørlie.

IT-kriminalitet er den nest største svarte økonomien på verdensbasis, bare slått av ulovlig våpenhandel. Nedetid og tap av informasjon gjør at de økonomiske konsekvensene bare blir større og større.

– Bakmennene består av kriminelle nettverk med høy teknologisk kompetanse, og de har selvsagt en agenda. Planlagte angrep mot utvalgte bedrifter og myndigheter blir stadig vanligere, og det er mange aktører som vil betale for sensitiv informasjon. Derfor ser at også at norske virksomheter, for eksempel innen olje og gass eller i våpenindustrien, utsettes til stadig for angrep. Slike angrep kan gjerne starte som en lenke på Facebook, sier Sørlie.

Undersøkelsen er foretatt av NORSTAT blant en representativt utvalgt av bedrifter over 50 ansatte og norske kommuner i april 2012.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email