Redder ozonlaget med internasjonalt samarbeid | Redder ozonlaget med internasjonalt samarbeid
Gå tilbake

Redder ozonlaget med internasjonalt samarbeid

16. september 2015

I dag er det den internasjonale ozondagen. Da er det grunn til å feire at den 30 år gamle konvensjonen om global utfasing av ozonreduserende stoffer har ført til at ozonlaget er på bedringens vei.

Siden disse stoffene også er klimagasser, har avtalen dessuten spart atmosfæren for store klimautslipp. Det skriver Miljødirektoratet, som i Oslo holder til i det nyoppussede FutureBuilt-bygget i Grensesvingen 7 på Bryn-Helsfyr, på sine hjemmesider.

− Resultatene fra fjorårets overvåking av ozonlaget viser at nedbrytingen har stoppet opp. Det betyr at internasjonalt miljøsamarbeid og tiltak nytter, sier Ellen Hambro, direktør hos Miljødirektoratet.

Ozonlaget i stratosfæren beskytter alt liv mot skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Etter omfattende bruk av ozonreduserende stoffer, blant annet i spraybokser, skumplast og kjøle- og fryseanlegg, ble det på 1980-tallet oppdaget at effektene av denne bruken var at ozonlaget ble stadig tynnere.

Montrealprotokollen, som er en del av ozonkonvensjonen, har forpliktende utfasingsregimer av ozonreduserende stoffer for alle verdens land. Utfasingen blir regulert gjennom forbud mot produksjon, import og eksport. Nå er 98 prosent av alle stoffene som er omfattet av protokollen, faset ut.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilde: rgbstock.com)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email