Pointsec lanserer ny sikkerhetsløsning for portkontroll | Pointsec lanserer ny sikkerhetsløsning for portkontroll
Gå tilbake

Pointsec lanserer ny sikkerhetsløsning for portkontroll

29. januar 2007

Pointsec Device Protector muliggjør administrasjon og kontroll av USB-porter på bedriftens PC’er for å unngå interne sikkerhetstrusler.

Pointsec Device Protector kompletterer Pointsecs markedsledende krypteringsløsninger for beskyttelse av data på brukernivå. Løsningen gir IT- og sikkerhetsansvarlige ytterligere et verktøy for kontrollere og administrere bruken av kommunikasjonsporter og lagringsenheter.

Pointsec Device Protector beskytter bedriften mot interne datalekkasjer og at sensitiv informasjon kommer på avveie. Løsningen er den eneste på markedet som håndterer interne sikkerhetstrusler ved en kombinasjon av portkontroll, filtrering av innhold og mulighet for innholdskryptering.

De fleste bedrifter og organisasjoner er i dag godt rustet når det gjelder sikkerhet i sine datanettverk. De fleste PC’er har imidlertid USB-porter som gjør det enkelt å kopiere intern og sensitiv informasjon til små minnebrikker, musikkspillere og andre lagringsenheter, som kan lagre store mengder datafiler.

Sikkerhetstrusler finnes både i form av slurvete medarbeidere som tar med seg filer i strid med bedriftens sikkerhets­policy, og personer som stjeler data med overlegg. En åpen USB-port kan også være en potensiell inngang til bedriftens IT-system for data som ikke bør finnes der, som for eksempel spill, ulovlig kopierte filmer og musikk eller virusinfiserte filer.

– Datalekkasjer via ubeskyttede porter og mobile lagringsenheter er trusler som bekymrer stadig flere bedrifter og organisasjoner, og bevisstheten rundt problemstillingen er økende etter flere medieoppslag i det siste. Pointsec Device Protector er et supplement til våre eksisterende sikkerhetsløsninger, og et solid og praktisk verktøy for å tette slike sikkerhetshull, sier administrerende direktør Frank Horntvedt i Pointsec Norway AS.

USB-brikker og andre eksterne lagringsenheter kan i en rekke organisasjoner kobles direkte til PC’en uten IT-ansvarliges viten eller godkjennelse. I dag kan man lagre mer enn åtte gigabyte med data på enkelte, små minnebrikker, hvilket gir mulighet til å overføre en enorm mengde informasjon.

– Noen organisasjoner som tidlig innså risikoen ved ubeskyttede porter gikk, i mangel av mer effektive verktøy, til det drastiske tiltak å gjøre USB-portene ubruklige ved å tette dem igjen med epoxy-lim, forteller Horntvedt. – Dette illustrerer den aktuelle sikkerhetstrusselen, men er naturligvis en primitiv og lite hensiktsmessig metode.

I en rapport fra analyseselskapet Gartner (Stolen FTC Laptops Show Extent of Lax Security Data Practices, 26. juni 2006), slår man fast at “organisasjoner må ha en strategisk tilnærming til IT-sikkerhet med flere lag – i stedet for å fokusere på en eller to trusler av gangen. I tillegg til å beskytte data som lagres på bærbare og håndholdte PC’er bør man forby overføring av data til systemer eller enheter utenfor eget IT-miljø. Man bør også installere løsninger som overvåker IT-miljøets eksterne enheter for å begrense mulighetene til å benytte USB-portene”.

Med Pointsec Device Protector kan Pointsecs kunder styre hvordan de ansatte benytter sine personlige, mobile lagringsenheter som USB-brikker, mobiltelefoner med Bluetooth, digitalkameraer og musikkspillere sammen med bedriftens PC’er. Løsningen kan effektivt hindre eller begrense dataoverføring til disse enhetene gjennom en sikkerhets-policy som er tilpasset organisasjonens krav og behov. Videre kan innholdsfiltrering sikre at bedriftens IT-system ikke benyttes til å lagre eller distribuere uønsket eller rettighetsbeskyttet innhold, samt hindre installering av skadelig programvare.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Frank Horntvedt, Pointsec Norway AS, e-post: frank.horntvedt@pointsec.com , telefon 92 01 63 94

Om Pointsec
Pointsec er et verdensledende selskap innen IT-sikkerhet for mobile brukere. Selskapets løsninger beskytter sensitiv informasjon som lagres på harddisker og mobile minneenheter gjennom automatisk kryptering og støtter de vanligste systemplattformene for stasjonære, bærbare og håndholdte datamaskiner og smarttelefoner. Selskapet har en rekke store selskaper og offentlige organisasjoner over hele verdensom kunder. Pointsec AB er et heleid datterselskap av Protect Data AB, som er notert på OM Stockholmsbörsen (PROT). Pointsec har egen virksomhet i 14 land og er representert gjennom partnere på alle kontinenter. Mer på www.pointsec.com og www.protectdata.se

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email