Nordmenn mest gjeld i Skandinavia
Gå tilbake

Nordmenn mest gjeld i Skandinavia

17. oktober 2007

Norske husholdninger har en gjeld tilsvarende 1,9 ganger disponibel inntekt. Det bringer oss inn på lånetoppen i Skandinavia. Svenskene har minst gjeld.

– I Norge er det mange flere som eier sin egen bolig enn i Sverige. Derfor har vi også mer gjeld enn svenskene. Men det betyr selvsagt ikke at vi bør låne til langt over pipa, sier administrerende direktør Rune Viermyr i Intrum Justitia på Bryn-Helsfyr.

Svenskene låner minst

Tall som Intrum Justitia har innhentet fra statisk sentralbyrå i de skandinaviske landene, viser at nordmenn er de ivrigste lånetakerne i Skandinavia. I 2005 tilsvarte de norske husholdningenes lån 1,72 ganger disponibel inntekt.

Norges Bank har beregnet at gjelden utgjorde drøyt 190 prosent av disponibel inntekt ved utgangen av 2006.

I Danmark og Sverige foreligger det kun tall fra 2005. Dette året hadde de svenske husholdningene lån tilsvarende 1,43 ganger disponibel inntekt, mens danskene i gjennomsnitt hadde lånt 1,62 ganger disponibel inntekt.

Gjelden vokser kraftig

De norske husholdningenes bruttogjeld har økt kraftig de siste syv årene. Fremskrivninger gjort av Norges Bank indikerer at gjelden mot slutten av 2009 kan overstige 230 prosent av disponibel inntekt.

Selv om de fleste nordmenn har en solid økonomi, peker Viermyr på de hyppige renteøkningene den siste tiden.

– Det er viktig å legge inn en sikkerhetsmargin på renten. Økonomien din bør tåle en renteoppgang på 3-5 prosentpoeng. Generelt sett er det også smart å spare til forbruk. I dag er det svært mange som har problemer med å betale regningene sine, påpeker han.

Viermyr viser til den ferske inkassostatistikken fra Kredittilsynet hvor det fremgår at inkassoselskapene mottok 2.128.000 nye saker i første halvår 2007. Dette er en økning på 9,5 prosent fra første halvår 2006. En så høy økning har aldri tidligere blitt registrert.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email