Nordens største forbrukerorganisasjon | Nordens største forbrukerorganisasjon
Gå tilbake

Nordens største forbrukerorganisasjon

17. oktober 2013

– NAF eies av en halv million medlemmer, og med alle de årlige styremøtene, konferansene og kurs for tillitsvalgte og ansatte er det klart at god beliggenhet er svært viktig for oss, ikke minst i forhold til Gardermoen, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund (NAF).

NAF er en medlemsorganisasjon for bilister og andre som ferdes i trafikken. Forbundet ble stiftet 21. mai 1924, og hadde da et medlemstall på om lag 400 personer. Nesten 90 år senere har NAF vokst til å bli mer enn 100 ganger så stort, og er med over 500.000 medlemmer nå Nordens største medlems- og forbrukerorganisasjon.

Fremtidsrettet visjon

NAF har hatt en ekspansiv vekst de siste tiårene, og gått fra å være en ren interesseorganisasjon for bilister, til å omfatte også andre typer trafikanter.

– Dette gjenspeiles også i organisasjonens nye visjon, som er så ny at jeg nesten ikke husker den, ler Sagedal og henter for sikkerhets skyld dokumentet med riktig ordlyd:

«NAF viser vei inn i fremtiden og er trafikantens førstevalg for en trygg, effektiv og enkel hverdag».

Tydeligere politisk aktør

De senere årene har NAF også hatt et spesielt fokus på å ha en klar og tydelig stemme i norsk offentlig debatt. Kommunikasjonssjefen viser til økt og i all hovedsak positiv medieomtale det siste året:

– Vi ønsker å vise at vi er noe mer enn våre konkurrenter, som f.eks. Viking og Falck. Vi er en ekspertrådgiver for myndighetene i spørsmål som gjelder samferdsel og trafikant-rollen, i tillegg til at vi selvfølgelig er en hjelper og en forkjemper for våre medlemmer.

Økt synlighet lykkes NAF med blant annet under årets politiske valgkamp, der kampanjen hverdagsreisen.no ble en stor suksess og gjorde samferdsel og trafikanters hverdag til et sentralt tema. Kampanjen kulminerte 30. august med lanseringen av «folkets transportplan», et alternativ til regjeringens nasjonale transportplan, som baserer seg på trafikantenes egne meninger om hvor skoen trykker i samferdsels-Norge.

– Dette er resultatet av et bevisst fokus og en historisk satsning for NAF. Det ble et høyt mediefokus, og vår administrerende direktør Stig Skjøstad ble profilert mye i media, bl.a. i intervjuer på Dagsrevyen. Jeg mener vi derfor i stor grad har lykkes med målet vårt, å posisjonere NAF som største aktør på temaet samferdsel, sier en fornøyd Sagedal.

NAF har dessuten satset på oppgradering av hjemmesidene og på økt tilstedeværelse på sosiale medier som Facebook og Twitter, der stadig flere medlemmer finner veien og mottar oppdatert, nyttig informasjon.

Radikalt, men godt valg

NAF har et nett bestående av totalt 49 NAF-sentre (teststasjoner) og 27 øvelsesbaner spredt over hele landet, men hovedkontoret ligger i Østensjøveien på Bryn. Her har de holdt til siden desember 2003 . Både ledelsen og de ansatte er i dag godt fornøyde med beliggenheten, men det var likevel ikke helt ukontroversielt da beslutningen om å flytte ble fattet for 10 år siden:

– Det var jo et radikalt valg å skulle flytte fra sentrum, der vi var godt etablert og hadde kort vei til alt, både myndigheter og partnere. Mange var nok skeptiske, men i ettertid har det vist seg å ha vært et svært godt valg, sier kommunikasjonssjefen.

De ansatte peker ifølge Sagedal på flere faktorer som bidrar til at de trives med å ha kontor i dette området; lett tilgang til t-banen, med hyppige avganger og kort vei til Oslo sentrum, greit å komme seg til med bil og rikelig med parkeringsplasser. Mange velger også å sykle til jobb.

Dessuten har området et godt omdømme, noe Sagedal tror er svært viktig:

– Dette er ikke noe dødt industriområde, der hver aktør jobber for seg. Her er det mye byggevirksomhet, mye driv og en generell satsning på området, og det merkes.

(Bilder: Daniel Schmidt)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
firmaprofil_NAF_1 firmaprofil_NAF_1 firmaprofil_NAF_4 firmaprofil_NAF_4 firmaprofil_NAF_3 firmaprofil_NAF_3