Nok et sterkt år for Pointsec | Nok et sterkt år for Pointsec
Gå tilbake

Nok et sterkt år for Pointsec

25. april 2006

IT-sikkerhetsselskapet Pointsec, i Norge representert ved Pointsec Norway AS på Bryn-Helsfyr i Oslo, har stadig økende suksess med sine sikkerhetsløsninger for mobile arbeidsenheter.

Stadig flere bedrifter verden over innser viktigheten av å beskytte sensitiv informasjon på virksomhetens bærbare og håndholdte datamaskiner og smarttelefoner. Dette slår positivt ut for Pointsec, som er et verdensledende selskap innen mobil IT-sikkerhet. Løsningene beskytter all informasjon som lagres på mobile arbeids- og lagringsenheter ved hjelp av automatisk kryptering, og støtter de vanligste systemplattformene for bærbare og håndholdte datamaskiner og smarte telefoner.

Pointsec har opparbeidet et solid internasjonalt fotfeste på sine kjerneområder, noe som blant annet gjenspeiles i fjordårets resultater De globale inntektene fra salg av Pointsecs sikkerhetsløsninger økte i 2005 med 56% til 233,5 millioner svenske kroner, mot 149,5 millioner i 2004.

I Norge isolert sett nådde Bryn-Helsfyr-selskapet Pointsec Norway AS en årsomsetning på 23 millioner norske kroner, og et overskudd på 4,3 millioner etter skatt. Dette til tross for at selskapet snevret inn porteføljen og fokuserte utelukkende på løsninger for mobil sikkerhet og digitale identitetsløsninger innen autentisering og PKI, og at det deltok i store fellesnordiske leveranser der omsetningen ikke fremgår av regnskapstallene i Norge.

– Vi er fornøyd med fjordårets tall, og øker omsetningen betydelig for Pointsec-løsninger og andre primære satsingsområder, sier administrerende direktør Frank Horntvedt i Pointsec Norway. – Samtidig signaliserer veksten internasjonalt at det ligger et stort potensial i at flere bedriftsledere ser nødvendigheten av å beskytte selskaps-, person- og kundedata på bedriftens mobile arbeidsenheter.

Pointsecs sikkerhetsprogramvare beskytter all informasjon som lagres på bærbare, håndholdte og stasjonære PC’er så vel som på smarttelefoner ved hjelp av kryptering. Hele prosessen skjer automatisk, uten at brukerens arbeid påvirkes eller forsinkes. Bare den bruker som oppgir riktig identitet og passord kan dekryptere innholdet og få tilgang til informasjonen på datamaskinen. Pointsec er utviklet for større organisasjoner og selskaper og er tilrettelagt for enkel installasjon og sentral administrasjon over nettverk.

Bildet: Vi økte i fjor omsetningen betydelig for Pointsec og andre primære satsingsområder, sier administrerende direktør Frank Horntvedt i Pointsec Norway AS.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt:

Frank Horntvedt, adm. dir. Pointsec Norway AS
tel. 23 00 86 00 / 92 01 63 94
e-post: frank.horntvedt@pointsec.com

Om Pointsec
Pointsec (i Norge representert med datterselskapet Pointsec Norway AS) er et verdensledende selskap innen IT-sikkerhet for mobile brukere. Løsningene beskytter sensitiv informasjon som lagres på harddisker og mobile lagringsenheter ved hjelp av automatisk kryptering og støtter de vanligste systemplattformene for bærbare og håndholdte datamaskiner og smarte telefoner. Blant kundene er en rekke større selskaper og offentlige organisasjoner over hele verden. Pointsec AB er et heleid datterselskap av Protect Data AB, som er notert på OM Stockholmsbörsen (PROT). Selskapet er representert med ni egne kontorer i Europa, to kontorer i USA, to kontorer i India samt et kontor i henholdsvis Japan, Australia og De Forente Arabiske Emirater. Mer informasjon finnes på www.pointsec.com og www.protectdata.se

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email