NCC prioriterer nyetablert klima-nettverk | NCC prioriterer nyetablert klima-nettverk
Gå tilbake

NCC prioriterer nyetablert klima-nettverk

4. september 2017

NCC går inn i det nyetablerte nettverket «Grønn Anleggsektor» som har ambisjon om å bli en av Norges viktigste arenaer for utvikling av konkurransedyktige løsninger for miljøvennlig og fossilfri anleggsdrift.

Sammen med transportetatene og flere andre leverandører til byggenæringen har SINTEF og NCC, som hovedkontor i Østensjøveien 27 på Bryn-Helsfyr, gått sammen om å etablere nettverket «Grønn anleggssektor». Nettverket har støtte fra Norges Forskningsråd frem til 2024, og skal jobbe konkret med hvordan anleggsbransjen kan bidra til klimakutt og bli grønnere.

– Dette nettverket har en kjempeverdi når både konkurrenter og leverandører samles for å bli enige om en felles retning innen klima og bærekraft, sier Stine Haugen, leder for bærekraft i NCC.

Jordal Amfi i Oslo er NCCs første fossilfrie byggeplass. Kunnskap og erfaring fra dette prosjektet samt viljen om kunnskapsutveksling gjør NCC til et attraktivt medlem for det nyetablerte nettverket.

– Nettverk og dialog på tvers av verdikjeden bidrar til at NCC og bransjen som helhet presterer bedre. Utfordringene vi kommer til å møte i fremtiden er ikke nødvendigvis de vi møter i dag, så muligheten til å føre en dialog om dette sammen er oppløftende, sier Haugen.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

Foto: Cato W. Gustavson/NCC

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email