NCC med i Bryn-Helsfyr-samarbeidet | NCC med i Bryn-Helsfyr-samarbeidet
Gå tilbake

NCC med i Bryn-Helsfyr-samarbeidet

6. april 2006

NCC Property Development trer inn i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Selskapet er en sentral aktør med store eierinteresser og betydelige utviklingsplaner i området.

Bryn-Helsfyr-prosjektet ble iverksatt i 2001, og har siden drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging for området. Prosjektet har gradvis utvidet deltakermassen, som foruten NCC nå består av Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Damsund Eiendom, Bryn Eiendom, Gasmann Eiendom, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner, Brødrene Jensen, Sandia Gruppen og EPN.

– Vi kjenner dette samarbeidet som et godt initiativ som betyr mye for områdets anseelse og identitet. Som en betydelig eiendomsaktør med store utviklingsplaner i området, er det både naturlig og interessant for oss å delta, sier markedsdirektør Harly Eilertsen i NCC Property Development AS.

Sentral utvikler
NCC Property Development har vært en toneangivende aktør i utviklingen av Bryn-Helsfyr-området de siste 15 årene. Selskapet har vært sentral i utviklingen av FyrstikkByen, hvor det blant annet har rehabilitert deler av Fyrstikkfabrikkens gamle lokaler og Grønvold Gård i samarbeid med Byantikvaren. FyrstikkByen er en av NCC Property Developments største eiendomssatsninger, og utgjør ca. 75 000 kvm bebyggelse. I 2003 ferdigstilte NCC Property Development AS Helsfyr Panorama. Dette er et moderne kontorbygg på 20.000 kvm, som med sine 17 etasjer er blitt et kjent landemerke inntil Strømsveien på Helsfyr.

Brynseng Park
Et av selskapets nye utviklingsprosjekter er Brynseng Park. Eiendommen ligger rett ved Brynseng stasjon på et platå ut mot Alna-elven og Ekebergåsen, med utsikt nedover Lodalen til byen og fjorden. Forslag til planskisse er nylig sendt til Plan og Bygningsetaten for behandling. Det legges opp til 32.000 kvm til boligformål inkl. ca 1.100 kvm til nærings- og serviceformål på NCC Bolig sin tomt, og ca 13.100 kvm til næringsformål på NCC Property Developments tomt. Forventet byggestart er medio 2007.

Selskapet besitter for øvrig en eiendom i Østensjøveien 27.

NCC og fremtidens kontorløsninger
NCC Property Development har i tillegg 3 andre prosjekter på beddingen i Oslo, og for alle sine nybygg satser selskapet på å følge konklusjonene fra ”NCC Future Office Study”, en nordisk trendstudie som viser hva 100 nordiske toppledere forventer av fremtidens kontor.

– NCC har lenge vært en sentral utvikler i knutepunktet Bryn-Helsfyr. Samtidig har selskapet nye og spennende prosjekter på trappene som vil bidra sterkt til en levende bydel og et stadig mer attraktivt næringsområde. Vi er derfor meget fornøyd med at selskapet trer inn i Bryn-Helsfyr-prosjektet, noe som forsterker tyngden og legitimiteten i prosjektet betydelig, sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som koordinerer samarbeidet.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Administrerende direktør Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen
Telefon: 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email