NCC innfører miljøkonseptet Grønn byggeplass | NCC innfører miljøkonseptet Grønn byggeplass
Gå tilbake

NCC innfører miljøkonseptet Grønn byggeplass

11. november 2011

NCC Construction Norge, med hovedkontor i Helsfyr Panorama på Bryn-Helsfyr i Oslo, har utviklet et nytt miljøkonsept som skal innføres på alle nye byggeplasser i NCC fra november.

Ifølge en pressemelding fra selskapet tar Grønn byggeplass hensyn til miljøet både på byggeplassen og i selve produksjonen, og pålegger seg selv og underleverandører strengere krav enn dagens lover og forskrifter.

Energieffektive brakker, behovsstyrt belysning og elektrisitet er noen av tiltakene som må innføres for at en byggeplass kan sertifiseres som grønn. Andre tiltak er å ta i bruk miljøvennlige biler og maskiner, begrense antall transporter og håndtere materialer på en miljøvennlig måte.

– Ferdigstilte hus eller bygg kan være miljøvennlige, men like viktig er det at de er bygget på en miljøvennlig måte. Grønn byggeplass setter fokus på hvor mye energi som brukes i selve byggeproduksjonen, forteller Sigrid Strand-Hanssen, leder for Miljø og energi i NCC Construction, i meldingen.

Ved å innføre Grønn byggeplass kan energiforbruket i brakker halveres og avfallskostnadene senkes betraktelig. Byggeplassene blir renere og arbeidsmiljøet bedre. Miljøkonseptet gir også flere fordeler for kunden, som blant annet kan spare energikostnader under bygging.

Satsningen vil være en viktig del av NCCs arbeid med å tilby til klimanøytrale produkter og tjenester.

– NCC har som visjon å være det ledende selskapet innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig. Dette ambisjonsnivået gjenspeiles i vårt miljøarbeid og satsningen på vårt egenutviklede miljøkonsept Grønn byggeplass, sier Strand-Hanssen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email