Lindorff vant inkassoavtale med helseforetakene i Norge | Lindorff vant inkassoavtale med helseforetakene i Norge
Gå tilbake

Lindorff vant inkassoavtale med helseforetakene i Norge

19. november 2010

Lindorff, som i Norge har hovedkontor i Fyrstikkalléen 1 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har ifølge en melding vunnet anbudskonkurransen om rammeavtale på innfordringstjenester for samtlige helseforetak i landet. Avtalen gjelder for de neste fire årene.

Avtalen mellom Lindorff og helseforetakenes eget innkjøpsselskap, Helseforetakenes Innkjøpsservice AS, HINAS, gjelder leveranser av innfordringstjenester til alle de regionale helseforetakene i Norge; Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Ifølge meldingen har disse tjenestene tidligere vært fordelt på flere leverandører. Med denne avtalen samles all innfordring hos Lindorff.

– Vi er svært fornøyd med at HINAS har valgt oss som tjenesteleverandør på innfordring, og at vi vant den omfattende anbudsprosessen. Nå ser vi fram til et spennende samarbeid de neste fire årene, sier administrerende direktør i Lindorff as, Heidi Skaaret, i meldingen.

Det var i følge meldingen totalt syv leverandører som leverte tilbud til HINAS, og alle ble grundig evaluert. HINAS’ evalueringskriterier skal ha vært at løsningsforslag skulle vektes 50 %, ressurser/kompetanse 30 % og pris 20 %. På en skala fra 0 til 100 scoret Lindorff 98,13 poeng.

– Dette er en vurdering av vårt tilbud som vi er meget fornøyd med, sier Heidi Skaaret.
– Vi får her full uttelling for den kvalitet og soliditet vi har i våre leveranser, og ikke minst at har vi klart å synliggjøre kompetansen Lindorff besitter på dette fagområdet.

– Lindorff har gjennom anbudsprosessen vist seg som en solid, fleksibel og kompetent leverandør av innfordringstjenester. Et viktig element ved kontraktstildelingen er at Lindorff demonstrerte innsikt og forståelse for hvordan håndtere krav mot våre pasienter på en korrekt og rettferdig måte, sier Kjetil Sønvisen, innkjøpsrådgiver i HINAS AS, i meldingen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email