Lexmark har flest Blue Angel-sertifiserte produkter | Lexmark har flest Blue Angel-sertifiserte produkter
Gå tilbake

Lexmark har flest Blue Angel-sertifiserte produkter

16. desember 2009

Etter at elleve flerfunksjonelle laserskrivere i X65x-serien nå er sertifisert, har Lexmark nå totalt 39 Blue Angel-sertifiserte produkter.

Blue Angel er verdens første og eldste form for miljøsertifisering for produkter og tjenester. Siden introduksjonen i 1978 har den vært mulig for bedrifter å søke om å benytte miljømerket for å profilere miljøvennlige produkter.

Skrivere som bærer miljømerket Blue Angel må oppfylle en rekke krav. Som for eksempel begrensede utslipp i produksjonsprosessen og redusert energiforbruk og støyforurensning. Videre må hver enhet være gjenvinnbar og produsenten må ha en egen ordning for resirkulering av enheten og tilleggsutstyr som/ blekk og toner. Hans Arvid Rønning, markedsdirektør i Lexmark, sier i en pressemelding at nesten samtlige av dagens anbudsforespørsler har klart definerte krav til sertifisering og referanser til at produktene er ”godkjente”.

– Våre produktansvarlige har gått gjennom de forskjellige miljømerkingene, hvor resultatet ble to som selskapet forholder seg til – Blue Angel og Energy Star. Begge merkeordningene dekker nasjonale og internasjonale miljøstandarder, sier han.

Enklere å velge miljøriktige produkter
Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT Norge, sier det er positivt med denne type miljømerker. – Det er positivt at Lexmark og teknologibransjen generelt gjør det enklere for kundene å velge miljøriktige produkter, sier han.

Lexmark besluttet i begynnelsen av året å få produktene sertifisert av German Institute for Quality Assurance and Certification.

– Med ytterligere 11 sertifiseringer tildelt X65x-serien, har Lexmark nå flere miljøpriser enn noe annet selskap i skriverbransjen, sier Hans Arvid Rønning i meldingen.

Setter standard for en miljøvennlig fremtid
– I tillegg til stor anerkjennelse, vil sertifiseringene ha en positiv effekt på vår fremtidige produktutvikling i form av det vil tas hensyn til kriteriene for å opprettholde en miljøvennlig standard for fremtiden, legger han til.

Om Blue Angel
Blue Angel fokuserer på å begrense følgene for miljøet av å eie og bruke et produkt gjennom hele produktets levetid – inkludert produksjon og avhendelse av produktet og forbruksvarer til produktet. Blue Angel-stempelet garanterer kunden at det godkjente produktet etterlater minst mulig spor etter seg både i forhold til produksjon, bruk og avhen­delse. Blue Angel ble etablert i Tyskland i 1977 og er verdens eldste miljøstandard. Sertifiseringen tildeles av Jury Um­weltzeichen, som består av 13 representanter for miljø- og forbrukerinteressegrupper, industri, fagforeninger, handel, medier og kirkesamfunn.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email