Lanserer Bryn-Helsfyr Guiden på nett
Gå tilbake

Lanserer Bryn-Helsfyr Guiden på nett

6. januar 2006

– ny webbasert informasjonstjeneste for lokalt næringsliv

www.bryn-helsfyr.no lanserer ”Bryn-Helsfyr Guiden”, en webbasert informasjonstjeneste hvor bedriftene i området og deres ansatte raskt og enkelt kan orientere seg blant lokale produkt- og tjenesteleverandører.

Bryn-Helsfyr-prosjektet er et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring og identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Prosjektet har 17 deltakere fra eiendomsbransjen, hvorav 15 til sammen eier eller forvalter ca 350.000 kvm næringslokaler i området.

Web-strategi
Prosjektet har pågått siden 2001, og har siden dette drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging av området. En av aktivitetene har vært utvikling og drifting av områdeportalen www.bryn-helsfyr.no – en felles site med oppdatert lokal informasjon om nyheter, fasiliteter og eiendom. Bryn-Helsfyr Guiden er første skritt i retning av en strategi for mer verdiøkende lokalt innhold på sidene.

Nyttig lokalt verktøy
– Knutepunktet Bryn-Helsfyr er et dynamisk og mangfoldig næringsområde der det arbeider mer enn 15000 mennesker til daglig, sier Per Kristian Lundquist, som er koordinator i prosjektet. – Dette er en av prosjektets viktigste målgrupper, og eksisterende leietakere og næringsdrivende i området bør vite mest mulig om lokale fasiliteter, fordeler og muligheter. Samtidig er de viktige ”ambassadører” overfor markedet og omverdenen.

– Undersøkelser forut for etableringen av Bryn-Helsfyr Guiden viser at bedrifter og ansatte som arbeider i området har et unikt tilbud i nærområdet, med hundrevis av produkt- og tjenesteleverandører innen alle tenkelige kategorier ”rett rundt hjørnet”, fortsetter han. – Denne tjenesten skal bidra til å gjøre det enklere å skaffe seg oversikt og orientere seg blant disse, noe som samtidig vil generere stadig økende bruk av sidene.

Ny, målrettet annonsekanal
Alle bedriftene og deres ansatte i nærområdet utgjør også et svært interessant marked for mange av de lokale produkt- og tjenesteleverandørene, og her ser prosjektet muligheter for annonseinntekter.

– Guiden er kostnadsfri for brukerne, og alle relevante produkt- og tjenesteleverandører får lagt inn et minimum av informasjon kostnadsfritt. – Tanken er at portalen samtidig blir en ny og geografisk meget målrettet markedsføringskanal for produkt- og tjenestetilbyderne Dette gir dem nye muligheter og åpner for ytterligere salg og profilering gjennom annonser og kampanjer – som igjen skaper inntekter til videre portalutvikling, sier Lundquist.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Sandia Gruppen
Administrerende direktør Per Kristian Lundquist
Tel. 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no

Mer om Bryn-Helsfyr på: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email