Lagringseventyret City Self-Storage startet på Bryn-Helsfyr | Lagringseventyret City Self-Storage startet på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Lagringseventyret City Self-Storage startet på Bryn-Helsfyr

6. september 2006

I 1993 etablerte City Self-Storage Norges første anlegg for selvbetjeningslagre i Grenseveien 71 på Bryn-Helsfyr. Visjonen var å selge lagringsplass til alle som måtte ha for liten plass hjemme eller var på flyttefot. I dag er selskapet representert i åtte land med 100 ansatte og er den største privateide aktøren i det europeiske lagermarkedet. – Minilagre er en trend innen boligutnyttelse. Samtidig som urbanitet og velstand bidrar til den sterke veksten i bransjen, sier Operational Manager Cecilie Ova Nielsen hos City Self-Storage.

Satset på folk med liten plass
I perioder har alle behov for å lagre ting og møbler et annet sted enn hjemme. Det kan være i forbindelse med oppussing, mellomlagring av sesongbetonte ting eller ved flytting. Om det var egen erfaringer som fikk den hjemvendte USA-studenten, Carl Svendsen, til å satse på lagerleie som forretningskonsept tidlig på nitti-tallet skal være usagt. Han tok uansett med seg ideen om minilager hjem til Norge. Det aller første anlegget ble bygget i 1993 på Grenseveien 71 på Helsfyr. Det viste seg fort at nordmenn hadde stort behov for å oppbevare tingene sine eksternt og nok et minilager ble kjøpt opp. I 2002 kjøpte Selvaag seg inn i selskapet og man etablerte seg i Danmark og Tsjekkia.
Selvaag øynet større muligheter og i 2004 kjøpte de opp hele selskapet. Selskapet fortsatte veksten og har i dag 31 anlegg i Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Spania, Italia og Polen.

Nøkkelferdig lagerrom eller arkiv
Konseptet er at alle som måtte trenge det, både privatpersoner og bedriftskunder, skal kunne leie et fleksibelt og trygt lagerrom eller arkiv. Lagrene man kan leie er oppvarmet og sikkerheten er høy. Alle anlegg har videoovervåkning i tillegg til overvåkning fra Securitas. Det er kun leietaker som har tilgang til selve lagrene mens anleggene er åpne hver dag hele uken og man har tilgang til rommet sitt fra kl. 06.00 til 23.00. Lagerrommene leies ut på månedsbasis med 15 dagers oppsigelsestid. Bedriftskunder har også mye å spare på leie av lagerrom. Lagring av varer, arkiver, sesongvarer og annet de ikke bruker i det daglige, kan frigjøre verdifull kontor- og butikkplass. Samtidig er lagerleie hos City Self-Storage en fleksibel og rimelig løsning.

Urbanitet og velstand bidrar til vekst
Med City Self-Storage satser Selvaag Gruppen på å bli en ledende aktør innen selvbetjeningslagre. Selskapet er i dag det femte største selskapet innen selvbetjeningslagre i Europa, og det største privateide. Hovedkontoret ligger i London og Per Linder er administrerende direktør. Hvert enkelt land har i tillegg en lokal ledelse som sikrer fokus på den lokale forretningsdriften. Selskapet er representert i Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Polen, Spania og Italia med rundt 100 ansatte, 31 lagre og over 7000 leietakere. – Minilagre er en trend innen boligutnyttelse og behovet øker parallelt med at folk får mindre tid og plass – samtidig som folk endrer livssituasjon hyppigere. Urbanitet og velstand bidrar også til den sterke veksten i bransjen. City Self-Storage planlegger en ekspansjon på minimum åtte lagre årlig, , sier Operational Manager Cecilie Ova Nielsen hos City Self-Storage.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email