Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services | Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services
Gå tilbake

Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services

Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services og inngår i ledergruppen i HP Norge. Finbak får med dette ansvar for det største forretningsområdet i HP Norge målt i antall medarbeidere.

HP satser stort på tjenestesiden, og har den siste tiden rekruttert mange nye medarbeidere til denne enheten. Tjenesteorganisasjonen i HP består av en drifts- og outsourcingenhet (Managed Services), en konsulentenhet (Consulting and Integration), en supportenhet (Technology Services) og en enhet knyttet til tjenester til printløsninger. HP Services er allerede tungt inne i helse- og olje/gassektoren i Norge, og satser også stort på tjenester innen telekom/mediebransjen.

Vi har det siste året gjort store endringer og rustet opp tjenesteorganisasjonen i HP Norge. Med styrket stab, kompetente partnere og erfaring fra prestisjetunge prosjekter, er vi nå godt posisjonert til å ta markedsandeler i 2007, sier direktør for HP Services, Kaare Finbak.

Finbak har de siste årene hatt ansvaret for strategiske prosjekter og forretningsutvikling i HP Norge. I tillegg har han hatt ansvaret for den norske helsesatsingen, og blant annet ledet PC- og printerdivisjonen i selskapet. Kaare Finbak har vært i HP siden 1981, med et avbrekk på fem år, da han var adm. dir. i Sony Norge og deretter daglig leder i Cimtec Oslo. Før han begynte i HP har Finbak vært ansatt i IBM.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email