Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services | Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services
Gå tilbake

Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services

24. januar 2007

Kaare Finbak tiltrer som direktør for HP Services og inngår i ledergruppen i HP Norge. Finbak får med dette ansvar for det største forretningsområdet i HP Norge målt i antall medarbeidere.

HP satser stort på tjenestesiden, og har den siste tiden rekruttert mange nye medarbeidere til denne enheten. Tjenesteorganisasjonen i HP består av en drifts- og outsourcingenhet (Managed Services), en konsulentenhet (Consulting and Integration), en supportenhet (Technology Services) og en enhet knyttet til tjenester til printløsninger. HP Services er allerede tungt inne i helse- og olje/gassektoren i Norge, og satser også stort på tjenester innen telekom/mediebransjen.

Vi har det siste året gjort store endringer og rustet opp tjenesteorganisasjonen i HP Norge. Med styrket stab, kompetente partnere og erfaring fra prestisjetunge prosjekter, er vi nå godt posisjonert til å ta markedsandeler i 2007, sier direktør for HP Services, Kaare Finbak.

Finbak har de siste årene hatt ansvaret for strategiske prosjekter og forretningsutvikling i HP Norge. I tillegg har han hatt ansvaret for den norske helsesatsingen, og blant annet ledet PC- og printerdivisjonen i selskapet. Kaare Finbak har vært i HP siden 1981, med et avbrekk på fem år, da han var adm. dir. i Sony Norge og deretter daglig leder i Cimtec Oslo. Før han begynte i HP har Finbak vært ansatt i IBM.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email