HP velger Bryn-Helsfyr | HP velger Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

HP velger Bryn-Helsfyr

13. august 2002

De fusjonerte selskapene Hewlett-Packard og Compaq har besluttet å lokalisere virksomheten i Oslo i felles kontorer på Bryn-Helsfyr. -Dette er meget positivt og viktig, både for oss som utleiere og for området i sin helhet, sier direktør Erik Nygaard i Bryn Eiendom.

Compaq har i en årrekke vært leietakere i Bryn Eiendoms lokaler i Østensjøveien, og det har vært knyttet spenning til hvor det fusjonerte selskapet ville lokalisere seg. Nå er det klart at de vil samle virksomheten i lokaler i Østensjøveien på Bryn.

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med Compaq i alle de årene de har vært leietakere, sier Nygaard. – At ledelsen i selskapet har besluttet å samle virksomheten her er meget hyggelig for oss, men også en seier for området i sin helhet. Som et av Oslos største kommunikasjonsknutepunkt og med

umiddelbar nærhet til sentrum har vi mange rasjonelle og sterke argumenter på hånden. Men det ligger også en viktig signaleffekt i at kjente selskaper som HP velger å være her.

Det har generelt sett vært betydelig bevegelse i markedet for kontorlokaler på Bryn-Helsfyr de siste månedene, i et ellers vanskelig marked. Kort tid etter at BundeBygg meldte om ytterligere to nye leieavtaler i sitt prosjekt i Strømsveien 102, har også fire andre aktører inngått avtaler om leie av

kontorlokaler i området.

Parkeringsselskapet Peek Trafikk AS vil lokalisere seg i Brynsveien 12, og leier 1300 kvm fordelt på kontor-, lager- og servicearealer. Hørselshemmedes Landsforbund og en del av Skolesjefens Etat vil flytte inn i Brynsveien 11-13 i lokaler på henholdsvis 630 og 1200 kvm kontorer, mens

Skattedirektoratet vil leie 700 kvm i Entra Eiendoms bygg i Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr.

Nygaard viser også til de nylig inngåtte leieavtalene BundeBygg har tegnet for sitt bygge- og rehabiliteringsprosjekt i Strømsveien på Helsfyr. – De har leid ut hele 16.000 av totalt 21.000 kvm kontorer i prosjektet i god tid før ferdigstillelse.

Sandia Megling meglet nylig salg av to næringsbygg i området. Nils Hansens Vei 1 er solgt for 22,9 millioner kroner til Erik Arnesen AS, mens Tvetenveien 12-14 er solgt til Bryn Eiendom for 15,4 millioner.

Bryn Eiendom er en av åtte deltakere i "Bryn-Helsfyr-prosjektet", et felles markedsføringsprosjekt for hele området som ble igangsatt våren 2001.

Bakgrunnen for prosjektet er at eiendomsaktører i området mener kombinasjonen av et helhetlig tilbud av kontorlokaler, umiddelbar nærhet til Oslo sentrum og god tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon utgjør en plattform med muligheter for kraftig utvikling og vekst. Aktører

som NCC Eiendom, BundeBygg, Entra Eiendom, Pecunia Eiendomsselskap,

Møller Eiendomspartner, Bryn Eiendom, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling er deltakere i prosjektet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Direktør Erik Nygaard

Bryn Eiendom AS

Telefon: 23 37 98 00

e-post: erik.nygaard@bryneiendom.no

og besøk gjerne websidene: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email