Høy aktivitet på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Høy aktivitet på Bryn-Helsfyr

11. desember 2014

Nylig ble det kjent at Nexans Norway utvider leieavtalen, og at nye leietakere fyller opp toppetasjen, i Helsfyr Panorama. Nå melder Bryn-Helsfyr-samarbeidet om nye og utvidede leieavtaler for over 8.300 kvm i området. – Unik tilgjengelighet skaper økende markedsinteresse og aktivitet, sier lokal næringsmegler.

Presseinformasjon
Oslo, 12. desember 2014

Milliardinvesteringer i utbygging og modernisering har gjort Bryn-Helsfyr til et av Oslos viktigste næringsområder. I løpet av 10 år har kontorarealet økt med ca 100.000 kvm, og en rekke bygg er rehabilitert til høy standard. Med over 570.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr det etablerte kontor-clusteret øst for sentrum.

Flere eiendomsaktører registrerer for tiden økende interesse for sine utleiearealer i området, og det er tegnet mange nye og utvidede leieavtaler i høst. Ifølge Axel Eide i Sandia Megling, en erfaren næringsmegler i området, tyder mye på synkende ledighet og forsiktig stigende priser.

– Egne tall og ulike markedsrapporter indikerer at ledigheten på Bryn-Helsfyr har sunket med over et prosentpoeng, siden våren. Gjennomsnittsleien er ca 12 prosent høyere per tredje kvartal i år enn i fjoråret under ett, og ligger nå på nærmere 1600 pr kvm, sier Eide.

Han mener tilgjengeligheten er hovedforklaringen til utviklingen. – Gode veiforbindelser, nærhet til sentrum og et bredt kollektivtilbud blir stadig viktigere. Tilgjengelighet verdsettes av utviklere og investorer, og sørger for både nye og lojale leietakere, sier han.

Bryn-Helsfyr-samarbeidet melder nå om nye og utvidede leieavtaler for over 8300 kvm. Samtidig er to store to leietakere på vei inn i totalt 17.300 kvm i et totalrehabilitert bygg i området.

Leieavtaler for 3.320 kvm i Tveten Park
I Tveten Park, som består av tre eiendommer på totalt ca 30.000 kvm, er det nylig inngått leieavtaler på til sammen 3.320 kvm. Autobar leier 1302 kvm kontorer i Ole Deviks vei 6c for syv år, og flytter fra Møllerparken i januar 2015. Selskapet har i tillegg utvidet lagerarealet til 1350 kvm i nabobygget, Ole Deviks vei 4, fra ca. 1. april. T.W. Andersens Cardio Boxing og Vannteknikk og Kaspo Maskin flytter fra henholdsvis Oppsal og Lindeberg til totalt ca 350 kvm i samme bygg. Tema Regnskap AS har inngått en femårs leieavtale for 325 kvm i Ole Deviks vei 2 fra 1. februar 2015.

Nykommere i Grenseveien
Legemiddelselskapet AstraZeneca har inngått leieavtale for 510 kvm i Grenseveien 92, som eies av Entra Eiendom. AstraZeneca flytter fra annet bygg i nærheten i januar 2015.

I nabobygget Grenseveien 90 har Ungdomsakademiet, som yter leksehjelp og tilleggsundervisning til elever i videregående skole, nylig flyttet inn på 120 kvm.

Utvidelser og nye på Bryn
Bryn Eiendom har inngått forlengede og nye avtaler for totalt 3900 kvm i sine bygg. Intrum Justitia forlenger leieavtalen på ca. 2300 kvm i Nils Hansens vei 2. I samme bygg blir Top Sightseeing ny leietaker på 150 kvm fra januar 2015. Brynsenglegene forlenger og utvider sin leieavtale i Brynsengveien 2 til 483 kvm, mens Wulff Supplies leier 221 kvm i Østensjøveien 36 fra februar 2015. I Nils Hansens vei 14 har Trond Abrahamsen VVS, Flander Elektro og Robust Elektro leid et lokale på 333 kvm. I samme bygg skal Oslo Håndverksdestilleri AS bygge et nytt destilleri på 424 kvm fra januar 2015.

Brynseng Eiendom har inngått avtaler om utvidelse av to leieforhold i sine bygg. GS1 utvider sitt areal i Brynsveien 11-13 med 325 kvm, mens Nordic Academy utvider med 140 kvm i Brynsveien 3.

Inn i nyrenovert miljøbygg
Oslo Areals bygg i Grensesvingen 7, som rommer totalt ca 17.300 kvm kontorareal, har nylig gjenåpnet etter omfattende rehabilitering. Undervisningsbygg Oslo KF er først i hus på sine 5300 kvm i bygget, mens Miljødirektoratet flytter inn i på 12.000 kvm i desember. Avtalene ble inngått i 2013, og det er bare mindre ledige arealer i bygget. Som flere andre eiendommer i området utmerker Grensesvingen 7 seg miljømessig. Eiendommen tilfredsstiller kravene til energiklasse A, er sertifisert som ”Excellent” i BREEAM-NOR-systemet og er FutureBuilt.

Alle de nevnte eiendommene er representert i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:
Besøk: www.bryn-helsfyr.no eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
elefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Helsfyr Panorama1 Helsfyr Panorama1 Grensesvingen 7 - nytt mai 2014 Grensesvingen 7 - nytt mai 2014 Grenseveien 92 Foto Chris Harrison Grenseveien 92 Foto Chris Harrison Eiendomsfoto: Ole Deviks vei 7
Foto: nyebilder.no Eiendomsfoto: Ole Deviks vei 7
Foto: nyebilder.no