Henkel tildeles tysk pris for bærekraftighet
Gå tilbake

Henkel tildeles tysk pris for bærekraftighet

16. desember 2008

Gjennom selskapets mer enn 130-årige historie har det vært en sentral oppgave for Henkel å kombinere økonomisk suksess med virksomhetens samfunnsansvar – Corporate Social Responsibility (CSR). Den globale merkevareprodusenten har nå mottatt pris som tysklands mest bærekraftige varemerke. Tildelingen er en anerkjennelse av forbilledlige prestasjoner innen bærekraftighet og tilhørende kommunikasjonsarbeid, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Düsseldorf – På den første tyske kongressen for bærekraftighet ble prisen for tysklands mest bærekraftige varemerke – most sustainable brand -tildelt Henkel, noe som har gitt selskapet enda en stor anerkjennelse for dets aktiviteter innen dette området. “Vi er svært glade for å motta denne prisen fordi vi har arbeidet med teamet bærekraftighet i mer enn 130 år. Bærekraftighet er helt grunnleggende for vårt selskap,” sier Kasper Rorsted, adm. dir. i Henkel. “Vi er overbeviste om at dette temaet er viktigere i dag enn noensinne. Vi ser et enormt potensiale for innovasjoner som kombinerer ytelse og kvalitet med ansvar for mennesker og miljø.”

I 2008 ble de tyske prisene for bærekraftighet for første gang tildelt selskaper som på en forbilledlig måte kombinerer økonomisk suksess med samfunnsansvar og miljøvern – og bruker sin plattform for bærekraftighet som et springbrett for videre vekst. En uavhengig jury av fremstående representanter fokuserte spesielt på konsistensen i forvaltningen av bærekraftighet og beviser for en grundig tilnærming til kommunikasjon av bærekraftighetstemaet.

En av hovedfaktorene for valget av Henkel, var at selskapet svært tidlig adresserte utfordringene med bærekraftighet, og utviklet en omfattende CSR-strategi. Dette har vært systematisk utbredt i hele virksomheten og omfatter alle stadiene i verdikjeden. I utnevnelsen var det også gitt berømmelse for Henkels bevisste og metodiske tilnærming innenfor sentrale områder som energi og klima, vann og spillvann, materialer og avfall, helse og sikkerhet og sosial utvikling. Denne tilnærmingen har ført til flere viktige bidrag for bærekraftig utvikling via selskapets forretningsvirksomhet og produkter. Det forventes at alle nyutviklinger hos Henkel kombinerer ytelse med ansvar for mennesker og miljø, og at det gis bidrag til minst ett av disse sentrale områdene.

Henkels tilnærming til bærekraftighet og virksomhetens samfunnsansvar er svært høyt rangert i mange ulike nasjonale og internasjonale registre. Som et eksempel ble Henkel i september 2008, som det eneste selskapet, inkludert i markedssegmentet FMCG (fast-moving consumer goods = raskt omsettelige varer) i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Kun 10 prosent av de 2500 største virksomhetene i verden har kvalifisert seg for DJSI World. I tillegg oppnådde Henkel i mars i år “ESG Award 2008” i DAX’ virksomhetskategori. Denne utmerkelsen anerkjenner virksomheter notert i den tyske aksjeindeksen DAX for sine prestasjoner innen områdene miljøvern, samfunnsansvar og selskapsstyring – ESG = Environment, Social, Governance.

Kilde: Pressemelding

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email