Helsfyr Puls – nytt signalbygg i Grenseveien på Helsfyr | Helsfyr Puls – nytt signalbygg i Grenseveien på Helsfyr
Gå tilbake

Helsfyr Puls – nytt signalbygg i Grenseveien på Helsfyr

29. november 2016

BundeEiendom lanserer kontorprosjektet «Helsfyr Puls» – et moderne signalbygg på 8.000 kvm ved kommunikasjonsknutepunktet Helsfyr.

BundeEiendom er et selskap i BundeGruppen, som gjennom årenes løp har stått for en rekke utviklings- og byggeprosjekter på Bryn-Helsfyr. Nå introduserer selskapet et nytt kontorprosjekt i Grenseveien 80, nabotomten til selskapets eget hovedkontor.

Helsfyr Puls blir et signalbygg med markant, spennende arkitektur og sentral beliggenhet nær kommunikasjonsknutepunktet og alle servicefasiliteter på Helsfyr. Planene omfatter 8.000 kvm moderne og effektive kontorarealer over 7 plan – de øverste 4 etasjer med utsikt over Oslo.

BundeEiendom beskriver bygget som lyst og fremtidsrettet, med rom for at leietakerne skal kunne «leve» og videreutvikle seg i eiendommen. Selskapet har i samarbeid med a- lab arkitekter designet et bygg som kan ta opp i seg ulike arbeidsformer og organiseringer, og underbygge leietakernes egen kultur. Som navnet tilsier er det tilrettelagt for et pulserende arbeidsmiljø.

I konseptutviklingen av Helsfyr Puls har vi hele tiden tenkt på «det indre liv» – å legge til rette for identitets- og kulturbygging. Eiendommen skal tilby gode arbeidsplasser i et funksjonelt miljø, fleksibilitet, arealeffektivitet og god endringsberedskap, sier eiendomssjef Vidar Korneliussen i BundeEiendom.

BundeGruppen har vært sentral i en rekke utviklings- og byggeprosjekter på Bryn-Helsfyr. Noen eksempler er det store påbyggings- og rehabiliteringsprosjektet i Strømsveien 102, prosjektering og bygging av NAFs hovedkontor i Østensjøveien 14, totalentreprisen i Oslo Areals rehab-prosjekt i Grensesvingen 7 og byggingen av Erik Arnesens Mercedes-Benz-anlegg i Østensjøveien 12.

– Vi har stor glede av vår egen lokalisering på Bryn-Helsfyr, og har lenge vært engasjert i utviklingen i området. Helsfyr Puls skal bli en kontoreiendom for fremtiden – i et stadig mer pulserende område med byens beste tilgjengelighet, sier Korneliussen.

BundeEiendom er en av deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet.

Mer om prosjektet Helsfyr Puls her.

Bilder: «Helsfyr Puls» er et nytt signalbygg med markant, spennende arkitektur i Grenseveien 80 ved kommunikasjonsknutepunktet Helsfyr.

 

Om Bryn-Helsfyr: Med over 575.000 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr et av Oslos største og viktigste kontorområder. Området er en viktig del av den planlagte Hovinbyen, og mange store utviklingsprosjekter vil gjøre det til en mer urban og levende del av byen. Bryn-Helsfyrs viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud, økende kollektiv- og sykkelandel og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til å gi området en sterk miljøprofil.

 

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:

besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Helsfyr Puls Utvendig hovedinngang kiss’n’ ride Helsfyr Puls Utvendig hovedinngang kiss’n’ ride