Grensesvingen 7 blir miljøforbilde | Grensesvingen 7 blir miljøforbilde
Gå tilbake

Grensesvingen 7 blir miljøforbilde

14. november 2012

Oslo Areal, som  representerer flere bygg på Bryn-Helsfyr og er en av deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, har inngått avtale med FutureBuilt om rehabiliteringen av Grensesvingen 7 på Helsfyr.

Ifølge en pressemelding ble kontrakten underskrevet av adm.dir. Grensesvingen 7 er en transformasjon av et eksisterende kontorbygg, og miljømålene er høye. FutureBuilt stiller krav om minimum 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk. Dette skal dokumenteres i et klimagassregnskap. Forbildeprosjektet skal også ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø.

Excellent byggeri
I tillegg til FutureBuilts kvalitetskriterier, skal prosjektet tilfredsstille kravene til energiklasse A og sertifiseres med karakteren ”Excellent” i BREEAM-NOR-systemet. Norwegian Green Building Council, som forvalter BREEAM-NOR-klassifiseringen i Norge, er ikke kjent med at det tidligere er kontraktsfestet en leieavtale om så høy miljøstandard i et eksisterende bygg.

Innflytting i 2014
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) blir en av leietagerne i det rehabiliterte kontorbygget. Prosjektet er på nærmere 22 000 m2 og skal stå ferdig i desember 2014. KIMA arkitektur as er engasjert som arkitekt for transformasjonen av bygningen.

Personbildet: Mona Ingebrigtsen fra Oslo Areal, programleder Birgit Rusten fra FutureBuilt og Ellen de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
2012_november 2012_november