Fremsynt Bryn-Helsfyr-veteran feirer 60-årsjubileum | Fremsynt Bryn-Helsfyr-veteran feirer 60-årsjubileum
Gå tilbake

Fremsynt Bryn-Helsfyr-veteran feirer 60-årsjubileum

4. juli 2006

Bilfirmaet Erik Arnesen AS feirer i år sitt 60-årsjubileum. Selskapet har lange tradisjoner med forretningsvirksomhet på Bryn-Helsfyr, og disponerer i dag ca 8300 kvm lokaler fordelt på fire ulike adresser i området.

Bilfirmaet har hatt tilhold i området siden 1958, da det til tross for nærheten til Oslo sentrum var langt mer landlig og utenfor allfarvei enn idag. – Med nesten 50 års fartstid i området har vi opplevd den stadige videreutviklingen, og kjenner kanskje de mange fordelene ved å holde til her bedre enn noen, sier styreformann Terje Thoner.

Thoner har vært tilknyttet Erik Arnesen AS siden 1974, og er dermed selskapets mest erfarne talsmann, også når det gjelder selskapets engasjement på Bryn-Helsfyr. I forbindelse med selskapets 60-årsjubileum har han nylig skrevet og utgitt boken ”Fra 0 til 100”.

Voksende lokalt næringsliv
– Årsaken til at vi har blitt værende her så lenge ligger først og fremst i at området hele tiden har utviklet seg positivt næringsmessig, med stadig tilvekst av næringslivsbedrifter. Med våre bilmerker Mercedes-Benz, Volkswagen og Audi er næringslivskundene viktige. Dessuten har vi hatt mulighet for utvidelser underveis uten å måtte forlate området. At området er et kommunikasjonsknutepunkt med et utmerket kollektivtilbud er naturligvis også en viktig fordel, sier Thoner.

Fra sentrum i 1958
Erik Arnesen ble etablert 1. mars 1946, den gang som verksted for Horch (senere
Audi), Mercedes-Benz og Wanderer. De første årene holdt det til i Akersveien 6 på St. Hanshaugen. Senere flyttet selskapet til store nye lokaler i Østensjøveien på Bryn-Helsfyr, et område de altså har holdt seg i siden.

I 1962 ble det inngått forhandlerkontrakt med Mercedes-Benz på salg og service. Videre ble tilsvarende kontrakt skrevet med Audi og Volkswagen i henholdsvis 1964 og 1974.

Sentral aktør
Gjennom næringsvirksomhet har bilfirmaet vært med å utvikle Bryn-Helsfyr til det næringslivssenter det er i dag. I 1970 bygget de nytt verksted for Audi, samt lokaler for skade- og lakkvirksomheten, i Nils Hansens vei 7. Disse fasilitetene ble senere modernisert og utvidet i 1996 og all Volkswagen- og Audi-virksomhet ble flyttet dit. I 1976 bygget man også de første salgslokalene i Østensjøveien 12. I 2001 kjøpte bilfirmaet nabotomten Østensjøveien 12b. I 2002 investerte man ca 35 millioner kroner i kjøp og total rehabilitering av et bygg i Nils Hansens vei 1, for å skape det topp moderne Audi-senteret som stod ferdig i mai 2004.

Eier 7700 kvm
Erik Arnesen AS disponerer i dag til sammen 8300 kvm på 4 adresser, hvorav selskapet selv eier 7700 kvm og leier 600 kvm for taxi-verkstedet i Caspar Storms vei 8. – Av de 8300 kvm vi disponerer totalt bruker vi 7.300 kvm til egen bilvirksomhet, og leier ut 1000 kvm til annen bilrelatert virksomhet, sier Thoner.

Videre planer
Til tross for en lang og aktiv utviklingsperiode har Erik Arnesen AS stadig videre utviklingsplaner i området. – Neste utviklingstrinn ligger trolig ca. 4 – 5 år frem i tid, da vi planlegger å utvide Mercedes-Benz-anlegget i Østensjøveien 12. Vi har kjøpt naboeiendommen Østensjøveien 12 B for dette formålet, og har planer om å oppføre et nybygg der.

– Som en av mange virksomheter med lang fartstid på Bryn-Helsfyr setter vi stor pris på den innsats som nå gjøres for å markere området enda tydeligere på kartet som et av Oslos knutepunkt for forretningsvirksomhet, avslutter Thoner.

Bilder kan lastes ned fra: http://www.jpr.no/archive.php

For ytterligere informasjon:

Terje Thoner
e-post: terje.thoner@erikarnesen.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email