Flere leietakere til nyrenovert signalbygg på Bryn-Helsfyr | Flere leietakere til nyrenovert signalbygg på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Flere leietakere til nyrenovert signalbygg på Bryn-Helsfyr

25. september 2006

Grenseveien 92, Entras nylig totalrenoverte kontorbygg på Bryn-Helsfyr, opplever høy interesse i leiemarkedet. Lexmark Norge, Nexans, DiaGenic og Yara Industrier har inngått leieavtaler på totalt 6000 kvm, som tilsvarer ca halvparten av kontorarealene i bygget.

Entra Eiendoms kontorbygg, Grenseveien 92, er et signalbygg sentralt plassert i knutepunktet Bryn-Helsfyr, rett øst for Oslo sentrum. Bygget har nylig gjennomgått en omfattende rehabilitering og modernisering, og fremstår med et nytt og tidsriktig fasadeuttrykk og topp moderne kontorlokaler fordelt på 12 etasjer.

Lexmark vel på plass
Lexmark Norge var den første nye leietakeren som flyttet inn, og leier tilsammen 1236 kvm. Selskapet flyttet fra Mastemyr og er vel etablert i de nye lokalene, som er fordelt på byggets tredje og femte etasje. Leieavtalen løper i 5 år, med opsjon på 5 nye år. – Vi er meget fornøyd med den sentrale beliggenheten og tilgjengeligheten på Bryn-Helsfyr. Samtidig er bygget topp moderne og funksjonelt, og vi har nå meget effektive kontorlokaler, sier Terje Wenner i Lexmark Norge.

Tre nye leieavtaler
Entra Eiendom har opplevd økende interesse for Grenseveien 92 fra leiemarkedet etter at det sto ferdig rehabilitert, og nå har også selskapene Nexans, DiaGenic og Yara Industrier inngått leieavtaler i bygget. Nexans leier tilsammen 1656 kvm i sjette og syvende etasje fra august i år til april 2011, med opsjon på forlengelse i ytterligere tre pluss tre år. Avtalen er et resultat av at selskapet stadig vokser, og trenger ekstra plass i tillegg til sine lokaler i Helsfyr Panorama like ved. – Vi trives godt i Helsfyr Panorama, og knutepunktet Bryn-Helsfyr er et utmerket område for virksomheten. Tilgjengeligheten er meget god med et velutbygd kollektivtilbud rett ved. Samtidig er vi nær sentrum på en side av byen med lite rush-trafikk, og har bedre tilgang på p-fasiliteter enn midt i sentrum. Ekspansjonen gjorde det nødvendig med supplerende arealer, og Grenseveien 92 er et utmerket bygg i umiddelbar nærhet av Helsfyr Panorama, sier Frode Sægrov i Nexans.

DiaGenic har inngått en femårs avtale om leie av tilsammen 1025 kvm i 12. etasje fra 1. september i år, med opsjon på ytterligere fem pluss fem års leie. Selskapet kommer fra lokaler innenfor Bryn-Helsfyr-området.

Yara Industrier leier tilsammen 2050 kvm i 10. og 11. etasje av Grenseveien 92. Avtalen løper i 10 år fra 1. november, med opsjon på fem nye år. Også dette selskapet flytter fra lokaler innenfor Bryn-Helsfyr-området, nærmere bestemt ved Fyrstikktorget på Bryn-Helsfyr.

Trolig fullt før nyttår
– Vi har lagt store ressurser i rehabiliteringen av Grenseveien 92, og er meget stolte av resultatet. Interessen i markedet er god, og vi er svært optimistiske med tanke på å finne nye leietakere og få fylt opp resten av bygget i løpet av året, sier Kari Kristensen, eiendomssjef i Entra Eiendom.

– Samtidig er det verd å merke seg at vi nok engang opplever at selskaper med erfaring som leietakere i dette området ønsker å forbli her når deres leieavtaler utløper eller de må utvide eller flytte på grunn av ekspansjon. Lojalitetsgraden skal være på hele 70 prosent, og dette er det beste vitnesbyrd området kan få, avslutter Kristensen.

Entra Eiendom er en av 16 deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt for markedsføring og identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Foruten Entra Eiendom er nå NCC, Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF Norges Automobil-Forbund, Damsund Eiendom, Bryn Eiendom, SAAS Eiendom, Gasmann Eiendom, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner, Brødrene Jensen og Sigellen deltakere i prosjektet. Selskapene eier til sammen over 80 prosent av de totale kontorarealene i området.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kari Kristensen
Entra Eiendom AS
E-post: kkr@entraeiendom.no
Telefon: 905 35 900

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email