COWI renser opp på Dovre | COWI renser opp på Dovre
Gå tilbake

COWI renser opp på Dovre

29. november 2011

COWI, med hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har startet et prestisjefyllt FoU-prosjekt med vurdering av «state of the art» renseteknologi og konkrete tiltak for å redusere forurensningen fra et nedlagt gruveanlegg på Hjerkinn.

Ifølge en artikkel på selskapets websider ble oppdraget ble vunnet i åpen konkurranse med de andre fagmiljøene i Norge.

Etter at Tverrfjellet Gruver ble nedlagt har Statskog overtatt de områdene som gruveindustrien har brukt i flere tiår for å utvinne metaller på Hjerkinn. Ifølge artikkelen ble Hjerkinnsjøen i 1960-årene oppdemt som et deponi for avgangsmasser fra gruveanlegget. Statsskog som grunneier er pålagt å rydde opp etter gruvedriften inklusive å rense overvannet fra gruveområdet som forurenser Hjerkinnsjøen med tilhørende bekker og elver.

Flere fagmiljøer skal har tidligere ha beregnet at gruvene ikke ville være fylt med vann før nærmere 2030-2040, så overvann fra gruvene ikke skulle bli et problem før om ca. 30 år. Dette har ifølge artikkelen vist seg å være feil. For et par år siden begynte overvann inneholdende tungmetaller å strømme ut. Nå har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) satt strenge rensekrav og Dovre kommune ønsker selvsagt ikke at Norges nasjonalpark skal forurenses av gammel gruvedrift. Oppgaven er meget konkret, metallinnholdet i overvannet fra gruven skal  reduseres slik at levevilkårene for fisk og dyr på Dovre ikke påvirkes negativt.

Prosjektet er delt inn i flere faser. Man begynner med å gjennomgå all tilgjengelig forskning. Flere av de foreslåtte tiltakene må også testes ut i praksis. Målsettingen er å oppnå en kraftig reduksjon av tungmetaller i gruvevannet, helst ved hjelp av naturens egne rensemetoder, og ved minst mulig bruk av tilført energi og kjemikaler, forhåpentligvis ikke noe av det sistnevnte.

I etterkant skal det utarbeides en konkret tiltaksplan og forslag til renseteknologi slik at Klifs rensekrav oppfylles.

– Vi ser på ulike rensemetoder og vurderer forskjellig plassering av aktuelle renseanlegg. Det vi håper å komme fram til er robuste anlegg med naturen som motor, sier avdelingsleder Stein Broch Olsen i artikkelen.

Prosjektteamet er sammensatt av ressurspersoner fra Vannmiljøet i COWI Norge og COWI Danmark samt innleid ekspertise.

Kilde: www.cowi.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email