BT og HP tar over IKT-løsningen til norske Aibel
Gå tilbake

BT og HP tar over IKT-løsningen til norske Aibel

16. november 2007

Outsourcing-avtale til 335 mill. kroner

Det norske oljeserviceselskapet Aibel har valgt å sette ut sin IKT-løsning til alliansen British Telecom (BT) og HP. Kontrakten har en verdi på 335 millioner kroner de neste fem årene. Denne avtalen, som er BTs siste store tjenestekontrakt for IT-nettverk innen olje og gass, styrker BT og HPs nordiske IT-tjenesteforretning. Kontrakten viser styrken av BT og HPs 1,5 milliarder dollar store strategiske allianse og viser selskapenes forpliktelse i å ekspandere kundeporteføljen innen olje- og gassektoren.

Alliansen mellom BT og HP, der BT i dette tilfellet sitter i førersetet, vil gi Aibel tjenester basert på en ITIL-standardisert plattform. Tjenestene samkjøres med Aibels forretningsstrategi for å støtte selskapets internasjonale ekspansjon. I følge kontrakten vil BT levere en global service desk for Aibels sluttbrukere, et globalt integrert IP-nettverk og e-post og meldingsformidling. HP vil sørge for lokale IT-tjenester og drift av Aibels datasentre. Totalt 29 ansatte fra Aibel, der 28 er lokalisert i Norge, vil som en del av avtalen overføres til BT og HP.

Rasmus Sunde, administrerende direktør i Aibel, sier:
– Våre ambisiøse vekstplaner krever en løsning som er skalert til å supportere vår videreutvikling og vekst i Sør-Amerika og Asia. Vi ønsker å kunne bevege oss inn på nye territorier og sette opp vår virksomhet raskt med informasjon lenket tilbake til vårt sentrale nav i Norge. Alliansen mellom BT og HP gir oss en global rekkevidde, med den sikkerheten og påliteligheten som kreves.

Francois Barrault, administrerende direktør for BT Global Services, sier:
– Vi er henrykt over muligheten til å levere tjenester til Aibel og hjelpe dem med å nå sine internasjonale forretningsmål. Sektoren olje og gass er i økende grad avhengig av flyt av kritiske sanntidsdata på tvers av internasjonale nettverk. Vi forplikter oss til å levere ende-til-ende nettverksbaserte IT-tjenester som gjør det mulig for oppstrømsmarkedet for olje og gass å fullt ut ta i bruk de mulighetene som finnes med digitale nettverksbaserte oljefelt.

Eivind Roald, administrerende direktør i HP Norge, sier:
– Gjennom denne kontrakten vil Aibel oppleve fordelene med en styrket global løsning for deres totale IT-behov. Vi vil jobbe tett med BT for å sikre at vår allianse virkelig leverer integrerte tjenester til Aibel som resulterer i et bedre forretningsresultat, gjennom økt utnyttelsesgrad og lavere kostnader tilknyttet IT-drift.

Mer info om selskapene:

Om Aibel
Aibel er en ledende leverandør av produkter og tjenester til oppstrøms olje- og gassindustri. Selskapet leverer komplette produksjons- og prosessanlegg, systemer, produkter og teknologitjenester til olje- og gassindustri, redere og feltoperatører og utfører drift, vedlikehold og modifikasjoner på offshore- og landbaserte anlegg verden over. Samarbeid gjennom hele verdikjeden sikrer kundene konkret, målbar merverdi. Som en multikulturell bedrift med over 100 års erfaring og mer enn 7 000 kompetente medarbeidere på alle kontinenter, står selskapet godt rustet til å møte sine kunders behov i dag og i fremtiden. Aibel er opptatt av forretningsetikk, sikkerhet, innovasjon og bærekraftighet i all vår virksomhet.

Om alliansen mellom BT og HP
Alliansen mellom BT og HP bringer sammen løsninger i verdensklasse og tilbyr IT- og telekommunikasjonstjenester i ett felles tjenestetilbud. Med utvikling og leveranse av integrerte og sømløse løsninger gir alliansens kunder ett kontaktpunkt for ende-til-ende tjenesteleveranser. Dette gir virksomheter forbedret service, økt fleksibilitet og redusert risiko.

Om HP
HP tilbyr teknologi og løsninger for forbrukere, privat næringsliv og offentlig sektor. Med en portefølje som strekker seg fra IT-infrastruktur, personlige systemer og globale tjenester, til digital bildebehandling og skrivere, er HP blant verdens største IT-selskaper. HP har de siste fire forretningskvartalene, der det siste endte 31. juli 2007, omsatt for 100,5 milliarder dollar på verdensbasis. For mer informasjon om HP, besøk www.hp.no

Om BT
BT er en av verdens ledende tilbydere av kommunikasjonsløsninger og tjenester, og har virksomhet i 170 land.
Selskapets kjernevirksomhet omfatter nettverksbaserte IT-løsninger, lokale/nasjonale/internasjonale telekommunikasjonstjenester, høyende bredbånds- og Internettprodukter/tjenester og mobile produkter og tjenester. BT består i hovedsak av fire forretningsområder: BT Global Services, Openreach, BT Retail og BT Wholesale. I fiskalåret som endte 31. mars 2007 omsatte BT Group for 20,223 millioner pund med en inntjening på før skatter og avgifter på 2,484 millioner pund. For mer informasjon om BT, besøk www.bt.com/aboutbt

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email