Brynsveien 14 reiser seg: Tilbyr grønn mobilitetspakke til leietakere og nærområdet | Brynsveien 14 reiser seg: Tilbyr grønn mobilitetspakke til leietakere og nærområdet
Gå tilbake

Brynsveien 14 reiser seg: Tilbyr grønn mobilitetspakke til leietakere og nærområdet

28. november 2018

Ferd Eiendoms nybygg i Brynsveien 14 reiser seg, og blir et fullservice kontorbygg på 13.500 kvm med kafé, bedriftsrestaurant, takterrasse, felles resepsjon, garderober og møterom. Nå fristes leietakere og andre i nærområdet med en grønn mobilitetspakke med fleksibel tilgang til el-sykler og biler.

Ferd Eiendom kjøpte og startet utviklingen av eiendommen, som inntil nylig hadde adresse Østensjøveien 16, i 2015. Byggearbeidene startet høsten 2017. Nå er fundamentering og reisverk på plass, fasadebekledningen står for tur – og tak og vegger som sikrer «tett bygg» skal være på plass på nyåret.

Innflytting fra høsten 2019

Sophies Minde har tidligere inngått leieavtale på ca 4.400 kvm i første og andre etasje av det nye flerbrukerbygget. Virksomheten, som er en totalleverandør av ortopediske hjelpemidler og et heleid datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF, starter flyttingen fra nåværende lokaler ved Aker Sykehus høsten 2019.

Resterende arealer i byggets øverste fire etasjer er så langt ledige, og ifølge Ferd Eiendom er det en økende interesse fra leiemarkedet nå som nybygget tar form.

Grønn mobilitet

I tillegg til å skape et attraktivt, moderne og fleksibelt bygg, er Ferd Eiendom opptatt av å tilby leietakere og nærmiljøet positiv merverdi.

– Bygget blir åpent mot gateplan, med store vindusflater og en kafé åpen for publikum. Og som en forlengelse av Bryn-Helsfyr-områdets unike tilgjengelighet via alle typer kollektivtransport, lanserer vi en grønn mobilitetspakke som gjør at leietakere og alle andre i området får rimelig og fleksibel tilgang på elsykler og lånebiler, sier Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd Eiendom.

Tilbudet ved Brynsveien 14 vil baseres på delingsprinsippet, og innebærer at leietakere og andre som deltar får tilgang til en pool bestående av el-sykler, såkalte cargo-sykler samt noen biler. Leietakere betaler et fast årlig abonnement som dekker alle ansatte basert på leieareal i bygget, mens eksterne brukere betaler en fast pris per time med kredittkort gjennom en egen app. Ordningen er markedstilpasset, slik at man kan utvide kjøretøyparken på kort varsel.

En enklere hverdag

– Områdets beliggenhet og gode fasilitetstilbud gjør at mange reiser kan gjøres med sykkel. Ordningen vil stimulere til mindre bilbruk og trafikk i hele området, men fremfor alt mulighet for kostnadsbesparelser for leietaker og en enklere hverdag for brukerne. Dette blir et nytt reisealternativ som gjør det enda raskere og rimeligere å komme seg til og fra jobben eller kundemøtet, til og fra restauranten, butikken og frisøren i nærområdet – samt til og fra Oslo sentrum, sier Barrett Sele.

Ferd Eiendom er en av over 20 deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av Bryn-Helsfyr som et levende nærings- og boligområde i Oslo og Hovinbyen.

Fotografier av bygging: Bryn-Helsfyr-samarbeidet
Illustrasjoner: Ferd Eiendom

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
DSC01763 DSC01763 0002_Eksterior natt_02 0002_Eksterior natt_02 Takterrasse Takterrasse 83910323 83910323 CafeV3 A CafeV3 A 83907030 83907030