Bryn-Helsfyr-selskap leverer system for befolkningsvarsling i Singapore | Bryn-Helsfyr-selskap leverer system for befolkningsvarsling i Singapore
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-selskap leverer system for befolkningsvarsling i Singapore

24. januar 2018

Singapores innenriksdepartement var en pådriver for å få implementert lokasjonsbasert befolkningsvarsling fra Bryn-Helsfyr-selskapet UMS.

Singapore har over 5,6 millioner innbyggere og tiltrekker seg som et av verdens største handels- og turistsentrene mer enn 15 millioner besøkende hvert år. Landets innenriksdepartementet har vært en pådriver for å få på plass et offentlig system som kan varsle innbyggere og tilreisende dersom en uforutsett nødssituasjon skulle oppstå.

Nå implementerer Singapore lokasjonsbasert SMS-varsling basert på en løsning fra det norske teknologiselskapet Unified Messaging Systems ASA (UMS). Teknologien fra UMS, som har hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr, vil utgjøre en integrert del av det nye «Location-Aware SMS-Based Public Alert System».

I tett samarbeid med Singapore Technologies Electronics har UMS fullført integrasjonen med alle de tre store telekomoperatørene i landet. Implementeringen av systemet styrker Singapores posisjon som en pioner i regionen med hensyn til beredskap og katastrofehåndtering.

UMS, som ble grunnlagt i 1998, har i dag flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 500 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
ums_singapore_3 ums_singapore_3 Helsfyr Atrium Helsfyr Atrium ums_singapore_1 ums_singapore_1