Bryn-Helsfyr-selskap løser økende P-problem
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-selskap løser økende P-problem

25. april 2006

Bryn-Helsfyr-selskapet Multiparking Skandinavia vil løse det stadig økende P-problemet i skandinaviske byer med sine automatiske P-systemer. Selskapet trapper nå opp markedsinnsatsen, og har ansatt Marius Plejdrup Rønningen som salgssjef og prosjektleder.

Plejdrup Rønningen har seks års erfaring med salg og megling, hovedsakelig innen eiendomsbransjen, og er utdannet diplommarkedsfører fra Norges Markedshøyskole. Han markedsfører selskapets automatiske parkeringsløsninger overfor kjernemålgrupper som byggherrer, eiendomsutviklere, arkitekter og entreprenører, så vel som konsulenter og prosjektledere innen byggebransjen. Selskapet, som har tilholdssted i Brynsalleen 4 på Bryn-Helsfyr, vil nå målrette, strukturere og intensivere kommunikasjonen mot et raskt voksende marked.

– Stadig nye boliger og næringsbygg og økende innflytting gir stadig flere biler i byområder der P-kapasiteten allerede er sprengt, sier Plejdrup Rønningen. Han mener automatiske P-systemer, som gir langt bedre arealutnyttelse og nye inntektsmuligheter ved å doble antallet plasser i eksisterende og nye bygg, er den beste løsningen på det økende problemet.

– Økende P-mangel i Oslo og andre skandinaviske byer tvinger fram en satsing på alternative løsninger, sier han. – Automatiske P-systemer effektiviserer arealbruken og skaper minst dobbelt så mange plasser ved å parkere biler i høyden. I andre europeiske land, USA og Østen har slike systemer vært i bruk i flere tiår og vi mener tiden nå er overmoden også her.

– Vi må imidlertid arbeide aktivt med å spre kjennskapen til at systemene finnes og er enkle å integrere i de fleste garasjeanlegg, og ikke minst hvilke effektiviserings- og inntektsmuligheter dette byr på. Derfor må vi ut å presentere løsningene for beslutningstakere og påvirkere innenfor både beskrivende og utførende ledd, avslutter Plejdrup Rønningen.

Bildet: – Løsningen på den økende P-plassmangelen er automatiske P-systemer, mener Marius Plejdrup Rønningen, som nå er ansatt som salgssjef/prosjektleder i Multiparking Skandinavia.

For ytterligere informasjon:

Multiparking Skandinavia
Salgssjef/prosjektleder Marius Plejdrup Rønningen
Telefon: 23 03 95 20 / 40 60 37 24
e-post: ronningen@multiparking.no
Web: www.multiparking.no

Om Multiparking Skandinavia
Multiparking Skandinavia er et selskap i Sandia Gruppen, som er delt inn i fire selskaper med ulik virksomhet relatert til næringseiendom. Multiparking Skandinavia forestår markedsføring, salg, prosjektering og levering av KLAUS automatiske parkeringssystemer i Norge, Sverige og Danmark.

Om Klaus Multiparking
Klaus Multiparking GhmB er et markedsledende tysk selskap som utvikler og produserer parkeringssystemer som maksimerer bruken av parkeringsarealer. Selskapet leverer løsninger over hele verden, og utvalget består av et bredt og fleksibelt sortiment av systemer for bilparkering i høyden og på bevegelige parkeringsflåter, automatisk parkering og helautomatisk lagerparkering.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email