Bryn-Helsfyr-prosjektet utvider deltakermassen
Gå tilbake

Bryn-Helsfyr-prosjektet utvider deltakermassen

12. januar 2006

Damsund Eiendom og SAAS Eiendom til Bryn-Helsfyr-prosjektet:

Damsund Eiendom og SAAS Eiendom går inn som deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeidsprosjekt om felles markedsføring av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Dermed har prosjektet 17 deltakere, hvorav 15 til sammen eier eller forvalter ca 350.000 kvm næringslokaler i området.

Bryn-Helsfyr-prosjektet ble iverksatt våren 2001, og har siden drevet aktiv og målrettet markedsføring og identitetsbygging av området. Prosjektet har gradvis utvidet deltakermassen, som foruten de ovennevnte nå består av Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, NAF, Bryn Eiendom, Gasmann Eiendom, Marius Management, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner, Brødrene Jensen, Sandia Gruppen og EPN.

– Områdeidentitet viktigere
SAAS Eiendom AS eier og drifter Brynsveien 5, et kontorbygg i 5 etasjer med en egen to-etasjers fløy med industri- og lagerlokaler. Selskapet, som eies av familien Lien, ble etablert i 1982 som en utfisjonert del av Solberg & Andersen AS.

– Vi har eid Brynsveien 5 siden 1972, og har dermed vært vitne til den meget positive utviklingen i området, sier daglig leder Hans Petter Lien i SAAS Eiendom. – Etterhvert som også områdeidentitet får stadig større betydning i bransje og leiemarked blir også Bryn-Helsfyr-prosjektets betydning viktigere. I tillegg er prosjektet et naturlig samlingspunkt for de mange eierne i området, som til tross for å være konkurrenter har felles interesse av områdets ve og vel.

– Blant Oslos mest brukervennlige lokasjoner
Damsund Eiendom, som eies og drives av Lasse Damsund, investerte nylig i eiendommen Østensjøveien 9 på Bryn-Helsfyr i 2005.

– Jeg mener Bryn-Helsfyr og tilstøtende områder er blant Oslos mest brukervennlige for næringsvirksomhet, og dette er en av grunnene til investeringen, sier Lasse Damsund. – I tillegg til å være et drøyt steinkast fra sentrum og på riktig side av bykjernen i forhold til Gardermoen, er tilgjengeligheten via veinett og offentlig kommunikasjon helt unik. Det er positivt og viktig at aktørene i området samarbeider for å kommunisere dette med en klar, felles røst. Jeg har derfor
lagt merke til innsatsen i Bryn-Helsfyr-prosjektet, og fant det naturlig å delta når vi fikk eierinteresser i området.

75 prosent av kontorlokalene
– Det er alltid positivt å få flere deltakere, og samlet eier eller forvalter deltakerne nå nesten 75 prosent av kontorlokalene i området, sier Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen, som er initiativtaker og koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet. – Dette gir økt legitimitet, pondus og styrke, og åpner flere spennende muligheter. – Bryn-Helsfyr-prosjektet har et langsiktig perspektiv, men vi har allerede kommet langt i arbeidet med å etablere en mer positiv og klar identitet for området.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Sandia Gruppen
Administrerende direktør Per Kristian Lundquist
Tel. 90 19 90 16
E-post: lundquist@sandia.no

Mer om Bryn-Helsfyr på: www.bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email