Autozentrum dobler P-kapasiteten med automatisk system | Autozentrum dobler P-kapasiteten med automatisk system
Gå tilbake

Autozentrum dobler P-kapasiteten med automatisk system

1. juni 2006

Norges første automatiske parkeringssystem i to etasjer:

Bryn-Helsfyr-selskapet Multiparking Skandinavia har installert Norges første automatiske P-system med to etasjer i bilforhandleren Autozentrums garasjeanlegg i Økernveien i Oslo. Systemet øker kapasiteten fra 20 til 40 P-plasser uten bygningsmessige forandringer. Dette representerer ifølge leverandøren en effektiv tilnærming til det økende parkeringsproblemet i byene, og gjør at stadig flere boligutbyggere melder sin interesse.

Økende tilflytning, boligbygging og antall biler i storbyene medfører stadig større knapphet på parkeringsplasser. Samtidig gjør høye tomtekostnader i byene at parkeringsarealer er en hodepine for mange eiendoms- og boligaktører så vel som næringsdrivende.

Samlet gjør denne utviklingen at Multiparking Skandinavia, Nordens største leverandør av automatiske parkeringssystemer, nå opplever sterkt økende interesse og pågang fra private og offentlige aktører som ser besparelses- og/eller inntekstmuligheter ved optimalisering av parkeringskapasiteten i eksisterende og prosjekterte bygg.

Først i Norge
Multiparking har med andre ord truffet tidsmessig godt med den opptrappede markedsføringen av sine automatiske parkeringssystemer, og er travelt opptatt med å imøtekomme interessen. – Vi får stadig flere henvendelser og skriver tilbud så blekket spruter, sier salgssjef og prosjektleder Marius Plejdrup Rønningen med et smil. – Til tross for de innlysende logistiske og forretningsmessige fordelene ved økt P-kapasitet, og det faktum at systemene nå er vanlige i andre europeiske storbyer, nøler likevel mange med å bestemme seg her til lands. Autozentrum utmerker seg som innovative og beslutningsdyktige, og det er både hyggelig og spennende å kunne demonstrere Norges første automatiske toetsasjes P-anlegg ved deres bilforretning i Økernveien i Oslo.

– Som autorisert BMW-, MINI- og Porsche-forhandler med mange ansatte og høy turnover i bilparken, er P-kapasitet et evig aktuelt tema, sier administrerende direktør Tomm Ingvaldsen i Autozentrum. – Vi så derfor tidlig interessante muligheter ved denne type systemer, og er i dag både stolte og glade for å kunne vise frem et nyinstallert anlegg som dobler kapasiteten i vår garasje fra 20 til 40 plasser. Dette er praktisk og positivt i den daglige driften, og har i tillegg sikkerhetsmesige fordeler. Bedre utnyttelse av P-anlegget er god logistikk og totaløkonomi på både kort og lang sikt, sier han.

Første boligordre i boks
Interessen er i følge Multiparking imidlertid aller størst blant eiendomsaktører og -utbyggere. Ikke minst gjelder dette for større, planlagte boligprosjekter i sentrumsområder der parkeringsplass vil være et avgjørende kriterie for mange kjøpere. – Vi har levert flere anlegg til boligprosjekter i København, og har nettopp fått bekreftet at vi skal levere de første automatiske systemene til et boligprosjekt i Oslo. Det handler om leveranser av 123 P-plasser i et nytt boligprosjekt i sentrum, og leveransene dit starter til vinteren.

– Enkel matematikk
Plejdrup Rønningen venter raskt økende ordreinngang på systemene ettersom mangelen på P-plasser tvinger frem bedre utnyttelsesgrad i anlegg og -garasjer, og er sikker på at mange vil følge Autozentrums eksempel i tiden fremover.

– Enkel matematikk tilsier at det må komme løsninger som øker kapasiteten. Vi er overbevist om at automatiske systemer, som i mange tilfeller dobler antallet plasser, er den beste løsningen mange steder. Tilgang til P-plass blir samtidig et stadig viktigere kriterium for boligkjøpere og leietakere. Systemene øker volumet og utnyttelsesgraden i en garasje, men gir samtidig flere interessante fordeler. Boliger og næringslokaler med P-plasser er mer attraktive objekter. Investeringen kan raskt dekkes inn og gir mulighet for leieinntekter i lang tid. Samtidig kan systemene redusere omfanget av småskader på bilene i trange P-hus. Årlig koster dette flere titalls millioner kroner i egenandeler og forsikringsutbetalinger, og parkeringssystemer kan i visse tilfeller medføre lavere premier for brukerne, avslutter Plejdrup Rønningen.

Bilder: Det nye P-systemet i Autozentrums garasje i Økernveien i Oslo øker kapasiteten fra 20 til 40 P-plasser, og representerer en effektiv tilnærming til det økende parkeringsproblemet i byene.

For ytterligere informasjon:

Multiparking Skandinavia
Salgssjef/prosjektleder Marius Plejdrup Rønningen
Telefon: 23 03 95 20 / 40 60 37 24
e-post: mpr@multiparking.no
Web: www.multiparking.no

Om Multiparking
Multiparking Skandinavia er Nordens største leverandør av automatiske parkeringssystemer. Selskapet tilbyr løsninger for enhver parkeringsplass, hvor den grunnleggende tanken er å utnytte volumet maksimalt, i høyde, dybde og bredde. Løsningene øker kapasiteten for flere parkeringsplasser og frigjør dermed samtidig kostbart areal. Systemene har vært i bruk i over 40 år og teller i dag mer enn 350.000 installerte enheter i over 60 land. For mer informasjon, se http:// www.multiparking.no

Om Autozentrum
Autozentrum AS ble etablert i 1997 og er i dag forhandler av BMW og MINI. Selskapet er eid av Autozentrum Holding AS, som er morselskapet i konsernet. Siden starten i 1997 har flere selskaper kommet inn under paraplyen til Autozentrum Holding AS. Autozentrum Sport AS er importør og eneforhandler av Porsche i Norge, og Autozentrum Gardermoen AS i et helt nytt anlegg på Gardermoen Sør. I begynnelsen av juni 2005 kom også Harald Huysman Karting AS (gokart) inn under samme paraply. For mer informasjon, se http://www.autozentrum.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email