Atea skriver rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Atea skriver rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Gå tilbake

Atea skriver rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

15. desember 2009

Atea AS , som har hovedkontor i Brynsalléen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har fått rammeavtale på leveranse av IKT-utstyr og programvare til alle direktoratets avdelinger. Rammeavtalen har en estimert verdi på NOK 100 millioner over 4 år.

Atea ble i følge en pressemelding valgt som leverandør på bakgrunn av en bred konkurranse der Atea kom ut som den foretrukne leverandøren samlet sett. Avtalen viderefører et samarbeid Atea og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har hatt over flere år.

"Det er blitt gjort en grundig vurdering. Atea ble valgt fordi de kan vise til en meget god serviceorganisasjon samtidig som de har riktige produkter til riktige priser. At Atea også kan vise til en meget god miljøpolitikk som er satt i system er selvfølgelig også av betydning, da dette er et viktig fokusområde for oss," sier Kristin Vassli Rusånes, seniorrådgiver ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i meldingen.

"Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har vært en av Ateas viktigste kunder over lang tid og vi ser på det som en tillitserklæring at vi skal videreføre vårt gode samarbeide," sier Steinar Sønsteby, adm. dir. i Atea AS. "Offentlig sektor er en stor og viktig kundegruppe for Atea, noe som har bidratt til en stabil inntjening som har vært ekstra viktig det siste året."

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email