Atea kjøper IT-infrastrukturselskap i Sverige | Atea kjøper IT-infrastrukturselskap i Sverige
Gå tilbake

Atea kjøper IT-infrastrukturselskap i Sverige

19. november 2010

Atea Holding AB har inngått avtale om å kjøpe Benzler Group AB med 60 medarbeidere, driftsinntekter tilsvarende 243,9 millioner norske kroner og EBITDA tilsvarende 7,1 millioner norske kroner i regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2010.

Dette fremgår av en børsmelding fra Atea-konsernet, som har hovedkontor i Brynsalléen 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo, datert 17. november 2010.

Benzler Group AB har ifølge meldingen 60 medarbeidere, hovedkontor i Gøteborg og ytterligere kontorer i 6 byer sentralt i Sverige. Selskapet tilbyr IT-produkter og tjenester til kunder innenfor både privat og offentlig sektor, og har en solid markedsposisjon i Gøteborg-området.

Det kjøpte selskapet ventes å generere driftsinntekter på MSEK 301 (MNOK 262,2) og EBITDA på MSEK 12,2 (MNOK 10,6) i regnskapsåret som avsluttes 30. juni 2011.

Atea har overtatt 100 % av aksjene fra ledelsen og nøkkelpersonell i Benzler Group AB. Alle i ledelsen og øvrig nøkkelpersonell vil fortsette i Atea i nye stillinger. Grunnlegger og nåværende styreleder i selskapet, Hans Benzler, har imidlertid ønsket å tre ut når avtalen sluttføres.

Avtalt kjøpspris (enterprise value) er MSEK 61,0
(MNOK 53,1). Beløpet betales ved sluttføring av
kjøpet.

Kjøpet må godkjennes av det svenske konkurrensverket og ventes å tre i kraft innen 5 uker etter denne kunngjøringen.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email