Alnaelva skal åpnes, grøntområder og kulturminner skal sikres i Groruddalen
Gå tilbake

Alnaelva skal åpnes, grøntområder og kulturminner skal sikres i Groruddalen

12. juli 2006

Miljøvernminister Helen Bjørnøy bevilger fem millioner kroner til handlingsprogrammet for Alna, grønn struktur og kulturmiljø i Groruddalen i Oslo. Pengene vil bidra til å sikre arealer til turveier, gjenåpne Alnaelva og ruste opp kulturminner.

– Jeg er svært fornøyd over at vi nå er i gang med konkrete tiltak som vil bedre grøntområdene og kulturminnene i Groruddalen. Med dette vil folk få bedre adkomst til de fine stedene som nå rustes opp, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Dette handlingsprogrammet er et av fire samarbeidsprogram mellom staten og Oslo kommune om bedre miljø i Groruddalen. Miljøverndepartementet har i år reservert fem millioner kroner til handlingsprogrammet. Tre millioner er nå fordelt på ni prosjekter.

– Midlene skal brukes blant annet til et bevart gårdsanlegg i hver bydel som møtested, samt å forberede gjenåpning av Alnaelva og sikre turveier, sier miljøvernminister Bjørnøy.

De to resterende millionene vil bli fordelt når flere tiltak er klare for gjennomføring.

Beskrivelse av de ni prosjektene og fordeling av midlene:

Gjenåpning av Alnaelva med turvei ved terminalområdet, nødvendig planarbeid, 500 000 kr.
Gjenåpning av Alnaelva og områdeutvikling ved Grorud stasjon, forprosjekt, 400 000 kr.
Arealer til turvei langs Fossumbekken ved Haugenstua stasjon, 200 000 kr.
Arealer til turvei fra Smalvollveien til Østmarka, 200 000 kr.
Utvikling av kulturpark ved Furuset kirke, 200 000 kr.
Vedlikeholds- og forvaltningsplan for Arveset gård, 100 000 kr.
Formell sikring og forvaltningsplan for prioriterte kulturminner, 300 000 kr.
Støtte til frivillige organisasjoners arbeid med Alna, grønnstruktur og kulturmiljø, 100 000 kr.
Ivareta kulturmiljøet på fire Akergårder, som skal brukes som møtesteder i hver av bydelene, 1 mill kr.

Kontaktpersoner: Peder Vold tlf 22 24 59 88, Kjell Spigseth tlf 22 24 59 50

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email