AF Gruppen vokser videre | AF Gruppen vokser videre
Gå tilbake

AF Gruppen vokser videre

9. november 2012

AF Gruppen, som har hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, leverer omsetningsvekst på 34 % og og positivt resultat i 3. kvartal 2012 – til tross for avsetninger. Den finansielle posisjonen er sterk.

Ifølge en pressemelding hadde gruppen en omsetning i 3. kvartal på MNOK 2 306 (1 718) og resultat før skatt MNOK 12 (64). Det ble i kvartalet gjort avsetninger på MNOK 114. Resultatmarginen var 0,5 % (3,7 %). Hittil i år var omsetningen 7 121 (4 885) og resultat før skatt var MNOK 201 (206). Resultatmarginen hittil i år var på 2,8 % (4,2 %).

AF Gruppen hadde pr. 30.09 en ordrereserve på MNOK 9 203 (8 719). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital var 29,6 % (31,5 %).

AF prioriterer arbeid med HMS høyt og H-verdien for hele AF Gruppen var i kvartalet 1,9 (1,9). Det samlede sykefraværet i kvartalet var 3,2 % (3,5 %).

AF Gruppen hadde pr. 30.09 en netto rentebærende fordring på MNOK 0 (567).

– AF Gruppen har en kraftig vekst og leverer et positivt kvartalsresultat til tross for avsetninger. Resultatene er ikke i tråd med vårt ambisjonsnivå. Vi har initiert prosesser for å bedre organiseringen av enheter og prosjekter. Sammensetning og utvikling av gode prosjektteam er avgjørende for at vi skal skape verdier for kundene og for AF fremover, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i meldingen.

Personbildet: Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen (Foto: AF)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
1_Konsernsjef_Paal_Egil_Ronn.jpg 1_Konsernsjef_Paal_Egil_Ronn.jpg