Aase og Bundebygg samarbeider BREEAM-prosjekt på Bryn-Helsfyr | Aase og Bundebygg samarbeider BREEAM-prosjekt på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Aase og Bundebygg samarbeider BREEAM-prosjekt på Bryn-Helsfyr

21. november 2012

Bryn-Helsfyr-bedriftene Aase Byggeadministrasjon og BundeBygg skal sammen bistå i et av Norges mest spennende miljø- og energiprosjekter, Grensesvingen 7 i samme område.

I en samspillsentreprise skal de to selskapene bidra til at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal kunne flytte inn i det som blir Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg. Ifølge en pressemelding fra Aase deler utbyggeren Oslo Areal og hovedleietaker Klif ambisjonen om å oppnå energimerke A og klassifiseringen «Excellent» i BREEAM NOR-systemet. Prosjektet skal være ferdig vinteren 2014.

Ambisiøst prosjekt
Klif ønsker å promotere energivennlige løsninger ved å gå foran som et godt eksempel for andre virksomheter. Som tidligere meddelt utgjorde derfor miljøhensyn en viktig del av konkurransegrunnlaget i anskaffelsesprosessen. Valget falt på Grenseveien 7, et om lag 20 000 m2 stort næringsbygg sentralt på Bryn-Helsfyr. I løpet av de neste to årene skal dette rehabiliteres til å bli et av landets fremste miljøbygg.

– Vi tror at kontrakten med Klif gjør oss til en mer attraktiv utleier. Dette prosjektet ligger i forkant av omstillingen mot den mer miljø- og klimavennlige fremtiden vi vet står på trappene, sier adm. dir. Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal.

Ved å oppnå sertifiseringen «Excellent» i BREAAM NOR-systemet vil miljøfordelene bli store og ikke minst synlige. Oslo Areal og Klif vil dermed gå i front for å vise både utleiere og leietakere at dette er fremtiden. I følge Klif-direktør Ellen Hambro skal prosjektet vise at det går an å bygge miljøvennlig og framtidsrettet, også i eldre bygninger.

Prosjektet er valgt ut til å være forbildeprosjekt for FutureBuilt, som stiller en rekke krav til klimanøytralitet i tillegg til energiklassen A og «Excellent» i BREEAM-NOR-systemet. Bygget er det tredje forbildeprosjektet til FutureBuilt, og befinner seg i porteføljen sammen med NCCs hovedkontor i Østensjøveien og Entras rehabilitering av Skattedirektoratets kontorer i Fredrik Selmers vei, også de disse på Bryn-Helsfyr.

Aases rolle
Aase bistår ifølge meldingen byggherren Oslo Areal med prosjektledelsen i Grensesvingen 7. Dette innebærer blant annet å følge opp prosjekteringen, avtaler og leietakere som skal inn i bygget. Videre skal selskapet påse at prosjektet blir levert som kontraktfestet, og har SHA-koordinatorrollen for prosjekteringen iht. Byggherreforskriften.

«Aase vil være en aktiv og kreativ bidragsyter i utviklingen. Slik bidrar vi til at det velges løsninger som tilfredsstiller kontraktkravene, herunder miljøkrav, samtidig som det foretas en god avveiing mellom investerings- og driftskostnadene, skriver selskapet.

Totalrehabiliteringen av Grensesvingen 7 omfatter alt fra tekniske anlegg, høyeffektiv varmegjenvinning, etterisolering, energiproduserende vinduer med solcellefilm, energieffektive belysningssystemer, til utstrakt bruk av behovsstyring.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email