WM-data leverer CRM-løsningen IS Dialog til NEAS
Gå tilbake

WM-data leverer CRM-løsningen IS Dialog til NEAS

10. desember 2007

Bryn-Helsfyr-selskapet WM-data har i samarbeid med Microsoft integrert Microsoft Dynamics CRM med kundeinformasjons- og faktureringssystemet IS Customer 9 til løsningen IS Dialog

Løsningen muliggjør effektivisering og kvalitetssikring av alle kunderelaterte prosesser. Brukerflaten i IS Dialog er det kjente Microsoft brukergrensesnittet som kan tilpasses den enkelte kunde.

Avtalen mellom Nordmøre Energi AS (NEAS) og WM-data innebærer implementering av støtte for spesifikke prosesser innen salg og kundeservice, og leveransen vil ferdigstilles i begynnelsen av 2008.

– For å beholde og øke kundeverdien over tid ønsker NEAS å spisse sin kompetanse på salg og dermed vise en mer offensiv holdning mot våre egne kunder. Som et ledd i denne satsingen, ønsker vi å samle informasjon om kunden, bearbeide dataene og legge disse til rette for økt salg og bedre kundeservice. Bakgrunnen for at NEAS valgte WM-data som løsningsleverandør er blant annet at de har et langsiktig perspektiv, at de innfrir kriterier som at løsningen skal være integrerbar med kundeinformasjonssystemet IS Customer 9 og at den har et enkelt brukergrensesnitt, sier Divisjonssjef Ole Jonny Rugset i NEAS.

– I tillegg ser vi potensialet for nyttige web-tjenester for våre kunder. WM-data som leverandør har også satt fokus på gevinstrealisering, hvor vi sammen har gått gjennom organisasjonen for å finne gevinster ved innføring av systemet, sier Rugset videre.

– Det er gledelig at NEAS etter grundige vurderinger har valgt WM-datas Microsoft baserte kundebehandlingsløsning. Dette bekrefter at utnyttelse av Microsoft sine kjente brukerflater inn mot våre IS løsninger, gir energiselskapene den fleksibilitet som er nødvendig for effektiv kundebehandling. Den effektanalysebaserte innføringsmetodikken som er valgt, vil bidra til at CRM-løsning understøtter NEAS sine forretningsmessige mål, sier direktør for WM-data Utility Knut Korsell.

– Partnere med høy fagkompetanse og gode bransjeløsniger er helt sentralt i Microsofts strategi. For å lykkes med en CRM-løsning mener vi det er helt avgjørende at du har en leverandør som virkelig forstår din virksomhet. WM-datas suksess i utility-markedet er et svært godt eksempel på dette. Med IS Dialog har de skreddersydd Microsoft Dynamics CRM for utility-virksomheter, noe som gir kundene en optimal og standardisert CRM-løsning. Vi ser virkelig frem å videreutvikle vårt samarbeid med WM-data ytterligere og styrke vår posisjon i det norske utilitymarkedet, sier Direktør for Microsoft Dynamics i Microsoft Norge, Dagfinn Ringås.

Om Nordmøre Energi (NEAS) NEAS omfatter eierkommunenene Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Selskapet har valgt en strategi der de kombinerer kraftproduksjon, nettdrift, leveransen og salg av strøm og bredbåndsprodukter. Selskapet har 115 ansatte, 24 000 strømkunder, ca 7000 kunder innen bredbåndsvirksomhet og en konsernomsetning på NOK 414 mill.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email