Vokser videre: 4Service vil kjøpe Gastro Catering
Gå tilbake

Vokser videre: 4Service vil kjøpe Gastro Catering

16. april 2019

Det hurtigvoksende, Bryn-Helsfyr-baserte selskapet 4Service har inngått avtale om kjøp av Gastro Catering AS.

Ifølge en melding fra 4Service, som har hovedkontor i Brynsalleen 4, skal oppkjøpet styrke selskapets tilstedeværelse og tilbud innen kantine, og være en viktig nysatsing på gode og smarte matopplevelser gjennom catering og produksjonskjøkken som forsterker selskapets lønnsomme vekst.

”4Service har på 9 år tatt posisjonen som en ledende aktør innen Facility Service. Nå styrker vi grunnlaget for videre vekst. For 4Service vil oppkjøpet tilføre viktig kompetanse og styrket kundekontakt – i tillegg til at vi styrker vår markedsposisjon og produktbredde. 4Service sin strategi er å ha et bredt tilbud til våre kunder. Kundene er forskjellige og vi må kunne møte deres behov og forventninger. Ved å styrke oss med Gastro, får vi et tjeneste- og produktspekter med fleksibilitet som muliggjør mer «skreddersøm» og tilpasning til de enkelte huseieres og leietageres behov.”, sier konsernsjef Tor Rønhovde (bildet) i 4Service i meldingen.

Gastro er et anerkjent catering- og kantineselskap, med markedsmessig tyngdepunkt på Østlandet. Selskapet har bygget opp en bred og stabil kundeportefølje innen både catering, kantine og produksjonskjøkken. Gastro har over 120 ansatte. Selskapet vil i 2019 tilføre en samlet omsetning på rundt 130 millioner kroner. Nøkkelpersoner og samtlige ansatte i Gastro blir med over i 4Service.

Oppkjøpet forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Bilder: 4Service

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
4Service Tor Rønhovde 4Service Tor Rønhovde