Vital Eiendom og P.S. Eiendom styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet
Gå tilbake

Vital Eiendom og P.S. Eiendom styrker Bryn-Helsfyr-prosjektet

26. oktober 2009

Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om felles identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, styrker deltakermassen med to betydelige eiendomsaktører. Den ene er Vital Eiendom, som på vegne av Vital Forsikring forvalter totalt 1,2 millioner kvm næringseiendom, hvorav ca 45.000 kvm fordelt på fire bygg på Bryn-Helsfyr. Den andre er P.S. Eiendom, som blant annet eier Svovelstikka 1-3, et bygg på ca 8.500 kvm i samme område.

Med Vital Eiendom og PS Eiendom har Bryn-Helsfyr-prosjektet, som i år har vært aktivt i åtte år, 17 av de største eiendomsaktørene i området på deltakersiden. Andre deltakere er Bryn Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom og Sigellen.

De nye deltakerne ønskes velkommen av Per Lundquist i Sandia Gruppen, som er koordinator og talsmann for prosjektet.

– En stor, langsiktig og stabil deltakermasse er mye av nøkkelen til det som er oppnådd til nå. Nye deltakere er alltid positivt fordi det gir ytterligere tyngde og styrke i arbeidet med å kommunisere Bryn-Helsfyr-området og dets fortinn tydelig og enhetlig, sier han.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email