Virksomheter må søke om klimakvoter innen 4. juni 2012
Gå tilbake

Virksomheter må søke om klimakvoter innen 4. juni 2012

29. mai 2012

Klif, med hovedkontor i Strømsveien 96 på Bryn-Helsfyr i Oslo, minner om at 4. juni 2012 er fristen for å søke om vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2013–2020. Fristen gjelder norske virksomheter som omfattes av EUs kvotesystem fra 2013.

Ifølge en melding fra Klif legges det opp til at søknadene vil bli ferdig behandlet i juni med vanlig tre ukers klagefrist.

EU har vedtatt nye regler for tildeling av vederlagsfrie kvoter for tredje kvoteperiode (2013–2020). Reglene er implementert i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften. Endringene trådte i kraft fredag 25. mai 2012.

For tredje kvoteperiode er tildelingsreglene for landene som er med i EUs kvotesystem harmonisert. Kvotesystemet vil også utvides til å gjelde flere sektorer og gasser enn de som har vært omfattet i tidligere kvoteperioder.

Bildet: Direktør Ellen Hambro i Klif. (Foto: John Petter Reinertsen)

Kilde: www.klif.no

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email