Grønt lys for unikt boligprosjekt på Bryn
Gå tilbake

Grønt lys for unikt boligprosjekt på Bryn

15. januar 2020

Nylig sa Bystyret ja til det innovative og mye omtalte boligprosjektet som kan komme til å romme ca 150 leiligheter i Fyrstikkbakken på Bryn i Oslo.

Dette representerer en viktig milepæl i prosjektet, og gjør at utvikleren Birk & Co kan fortsette arbeidet med planlegging og finansiering.

– Vi er svært glade for at byrådspartiene i Oslo følger opp om sine valgløfter og tør å satse på miljøvennlige, innovative boligprosjekter. Med sin lave parkeringsdekning, 8-10 etasjer i massivtre og fremtidens bokonsepter er prosjektet helt unikt i sitt slag. Det sa Olav Birkenes i Birk & Co til Estatenyheter etter at Oslo bystyre nylig banket gjennom planforslaget for eiendommen.

Prosjektet planlegges med i underkant av 150 leiligheter, og skiller seg ut ved helt nye, innovative og miljøvennlige løsninger. De aller fleste av boligene er tenkt bygget som alminnelige to- til fireromsleiligheter med særegne kvaliteter.

For en del av de øvrige leilighetene er det tenkt smarte, utradisjonelle løsninger og tilpasning for mennesker i ulike situasjoner og livsfaser. Eksempelvis vennekollektiv, seniorkollektiv eller boliger for skilte par med delt foreldreomsorg. Alle leiligheter skal få tilgang til felles goder som gjesterom, festlokale, takterrasser, parsellhager, sykkelverksted og bilpool.

Fyrstikkbakken 14 er et såkalt FutureBuilt-prosjekt, som også innebærer at Birk & Co får verdifull drahjelp fra Grønn Byggallianse og FutureBuilt.

Tomten ligger i et grønt område nær kollektivknutepunktet Bryn, og utviklerens mål er å skape boliger for de som vil leve urbant og miljøvennlig i fremtidens Oslo by. De vil bygges i massivtre med godt inneklima og ha smarte og effektive planløsninger der deling på godene er et viktig tema. Det legges opp til deleløsninger for el-bil, elsykler og sosiale rom.

Uteområdene vil binde sammen naturen rundt og konstruksjoner for lek og samvær. Solceller og -fangere vil høste energi til el-sykler, el-biler og boligene. Prosjektet har som målsetning å være nesten nullenergibygg.

– Vi trenger flere slike boligprosjekter i Oslo, og vi tror at boligutviklere som ikke tar miljø og bærekraft på alvor på sikt, vil bli utkonkurrert. Dette blir et stort prosjekt for oss, så vi er nå på jakt etter flinke samarbeidspartnere som kan hjelpe oss å realisere prosjektet, sa Birkenes til Estatenyheter.

Bildet: Boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 ved Bryn har nådd en viktig milepæl (Foto: Link Arkitektur)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Fyrstikkbakken14 Fyrstikkbakken14 OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no