Videreutvikling og vekst hos IMPACT
Gå tilbake

Videreutvikling og vekst hos IMPACT

11. november 2014

«Området er blant byens mest tilgjengelige, med både bil og offentlig kommunikasjon, noe som er svært viktig for oss, kunder og partnere,» sier Tim Rosenkilde hos IMPACT, en av veteranene i området.

HR-konsulentselskapet fortsetter sin gradvise vekst. Høy oppdragsmengde, nye tjenester og flere ansatte skaper økt plassbehov for Bryn-Helsfyr-veteranen, som nå ekspanderer inn i nabobygget.

Da IMPACT ble etablert i 1997 leide selskapet kontorer i Nils Hansens vei 2 av Bryn Eiendom. Etter 10 år vokste selskapet ut av lokalene, og valgte Brynsengveien 2 – et kontorbygg i samme område og med samme utleier, som nytt tilholdssted.

Konsulentselskapet har siden fortsatt å bygge stein på stein, og gradvis utvidet kompetansen, tjenestespekteret og staben. Syv år etter flyttingen har selskapet 19 konsulenter og en årsomsetning på 20 millioner kroner.

Siste nytt er en storsatsing på konsulenttjenester i forbindelse med omstillingsprosesser. Dette har medført nyansettelser og at selskapet ekspanderer inn i nabobygget, Østensjøveien 36. IMPACT har nå blitt en totalleverandør av HR-tjenester.

Et godt sted å vokse

IMPACT har holdt til på Bryn-Helsfyr og leid lokaler av Bryn Eiendom helt siden etableringen for 17 år siden. Og ifølge Tim Rosenkilde, som er faglig leder av den nye omstillingsenheten, har selskapet ingen planer om å flytte ut.

– Vi har også vært vitne til en positiv utvikling og vekst i hele området, som tiltrekker seg stadig flere spennende kunnskapsbedrifter fra en rekke ulike bransjer. Samtidig er Bryn Eiendom en meget profesjonell og stor utleier i området, som alltid har løst våre endrede behov for lokaler på en fleksibel og god måte, sier Rosenkilde.

Rigget for omstilling

Foruten sine tradisjonelle tjenester innen rekruttering og utvikling har IMPACT lang erfaring innenfor nedbemanning. Nå utvides dette med en storsatsing på et bredere spekter av omstillingsprosesser.

– Omstilling er og blir et høyaktuelt og spennende område. Alle virksomheter gjennomgår endringer fra tid til annen – og tilgang på kunnskap, råd og operasjonell støtte kan avgjøre hvor godt man lykkes i prosessene, sier Tim Rosenkilde.

IMPACT har ifølge Tim Rosenkilde rigget seg godt opp for å kunne hjelpe kunder også med større omstillingsprosesser, som foruten nedbemanning eksempelvis kan være fusjoner, flytting eller reorganisering.

– Vi har blant annet ansatt nye nøkkelmedarbeidere – og fått svært verdifull drahjelp til denne satsingen av Arbetslivsresurs, vårt søsterselskap i Sverige, sier han.

IMPACT ble i 2013 kjøpt opp av Aktriva, og er nå en del av en nordisk aktør innen HR-tjenester med en omsetning som i 2015 vil tippe 1 milliard SEK. Oppkjøpet har tilført IMPACT både kunnskap, ressurser og konsepter som styrker oss som en total leverandør av HR-tjenester.

Ekspansjon til nabobygget

Høy oppdragsmengde, nysatsing og nyansettelser skaper økt plassbehov. I tillegg til å beholde sine 400 kvm i Brynsengveien 2, vil selskapets avdelinger for omstilling og utvikling nå legge beslag på 200 kvm. i naboeiendommen, Østensjøveien 36.

– Denne løsningen har mange fordeler, forteller Rosenkilde – Vi får beholde våre nåværende lokaler, som vi er godt fornøyd med, samtidig som vi løser plassbehovet på en fleksibel måte. På denne måten holder vi oss dessuten fysisk samlet og kan fortsette å forholde oss til en og samme utleier.

IMPACTs mantra er fortsatt grundighet, videreutvikling og kompromissløs kvalitet.

– For å levere verdiøkende tjenester som skaper nytte og lønnsomhet for kunden må vi holde oss i forkant av faget. Vi må forstå kundens strategiske drivere og suksessfaktorer, og evne å kombinere erfaring med kontinuerlig forbedring. Dette er mye viktigere for oss en vekst i seg selv – og hjelper oss å vokse på riktig måte og i riktig tempo, avslutter Rosenkilde.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email