Videre byutvikling og nye leieavtaler i Bryn-Helsfyr-området
Gå tilbake

Videre byutvikling og nye leieavtaler i Bryn-Helsfyr-området

14. desember 2020

Ferdigstilte, pågående og nye kontor- og boligprosjekter, utvidet hotell og nye leietakere. Byutviklingen fortsetter i Bryn-Helsfyr-området.

Nybygg og utvidelser

Salget har startet for første byggetrinn i Fyrstikkbakken 14, et nytt, banebrytende boligprosjekt i den grønne åssiden ved Bryn. Første trinn planlegges ferdigstilt i 2023. Totalt vil prosjektet romme 160 leiligheter i fire bygg.
Hovinenga, Selvaag Boligs store prosjekt med 354 nye leiligheter ved Valle på Helsfyr er nå ferdig bygget, og alle boligene er solgt.

Fyrstikkallèen 1, nybygget på ca 39 000 kvm rett ved Helsfyr kollektivknutepunkt, ble ferdigstilt våren 2020. Bygget ble tidlig fullt utleid til Arbeids- og velferdsdirektoratet, Lånekassen og Statens Vegvesen, som alle nylig har overtatt arealene på lange kontrakter.

Nybyggene Brynsveien 16 og Valle View er begge under oppføring. Valle View får ca 23 000 kvm kontorlokaler, skal stå ferdig på forsommeren 2021 og har foreløpig 6 500 kvm ledig i de øverste etasjene.

Brynsveien 16 ferdigstilles i 3. kvartal 2021 og blir på ca 6 737 kvm BTA + 3 p-plan under bakken. Nybygget slås sammen med eksisterende bygg i Brynsveien 18 på ca 6 500 kvm BTA. Nybygget har ca 3 948 kvm BTA ledig, mens Brynsveien 18 har ca 1 000 kvm lager og 2 000 kvm kontorer ledig.

Scandic Helsfyr har blitt kraftig bygget ut og rehabilitert. Det skal nå være kjedens største hotell i Norge – med totalt 450 rom, ny à la carte-restaurant, nye fellesområder og flere møtelokaler.

Nye leieavtaler for 6 600 kvm

Bryn-Helsfyr-samarbeidet meldte i sommer om nylig inngåtte og utvidede leieavtaler for ca 13 650 kvm i området. Nå er det registrert nye leieavtaler for ytterligere 6 600 kvm.

Bryn Eiendom har inngått leieavtaler for til sammen 5 427 kvm kontorarealer i sine eiendommer i Bryn-Helsfyr-området. Neo (Norsk Elektro Optikk) og Arbeidstilsynet tar til sammen 4 363 kvm i Østensjøveien 34 for 10 år. Øyvind Moen AS – Prosjektadministrasjon leier 551 kvm i Østensjøveien 36 fra 1. januar 2021.I Helsfyr Panorama flytter softwareselskapet Proplan inn på 513 kvm i april 2021.

Jotne Eiendom har fått Din Tannklinikk AS som leietaker på 373 kvm i Grenseveien 107, og det er inngått leieavtaler for tilsammen 800 kvm i eiendommene SAJA forvalter i området.

– Flere prosjekter under planlegging

– En rekke nye kontor- og boligprosjekter er under planlegging, og utviklingen mot et mer levende byområde fortsetter, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet. – Eksempelvis planlegges det helhetlig utvikling av boliger og kontorbygg rundt Fyrstikktorget på Helsfyr og i et stort område ved Brynseng kollektivknutepunkt.

Bilder: Bryn-Helsfyr-området fortsetter utviklingen mot en levende del av den tette byen. (Flyfoto: Nyebilder.no)

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:

besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt: Stig Jensen (koordinator i samarbeidet); stig.jensen@bryn-helsfyr.no

Om Bryn-Helsfyr:
Bryn-Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har et av byens beste tilbud på miljøvennlig transport. Nå blir området en enda mer levende del av Oslo og Hovinbyen – der du kan jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no OSLO 20191611FlyfotoFoto: nyebilder.no Fyrstikkbakken 14 HovedIllustrasjon Nov 2020 – Kopi Fyrstikkbakken 14 HovedIllustrasjon Nov 2020 – Kopi Scandic Helsfyr Ny fasade i miljø Scandic Helsfyr Ny fasade i miljø Brynsveien 16-18 a Foto SJ Arkitekter Brynsveien 16-18 a Foto SJ Arkitekter DSC02913 DSC02913